Mens

De RET heeft duidelijke beloften voor de klant. Als werkgever zorgen we voor goede ondersteuning van onze medewerkers om deze beloften waar te maken. Een gezonde toekomst vereist immers een gezonde organisatie met mensen die willen meebouwen aan de toekomst van de RET en van de regio Rotterdam. Samen zijn we Aardig Onderweg! We werken er hard aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor mensen die er wat van willen maken.

We investeren in onze collega’s en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Onze collega’s kunnen onder meer rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, we investeren in opleiding en ontwikkeling en er is ondersteuning van een gezondheidsplein. We zorgen vanzelfsprekend voor steun bij agressie en geweld. In de werving van nieuwe medewerkers streven we naar diversiteit in geslacht, etniciteit en leeftijd. We geven talent binnen de RET de ruimte om zich te ontwikkelen.

Anticiperen op toekomst

Dat vraagt ook om anticiperen op de toekomst. In samenwerking met het Zadkine College zijn we daarom gestart met een speciale opleiding met betaalde leerwerkplaats voor onderhoudsmonteur. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder. Wel als je bedenkt dat tachtig procent van alle onderhoudsmonteurs de komende tien jaar met pensioen gaat. Daarbij komt dat  onze nieuwe trams en metro’s om specialistisch onderhoud vragen. Hier willen we goed op voorbereid zijn. Kijk voor meer informatie over de opleiding met betaalde leerwerkplaats bij de RET.