Skip to content

Milieu

Kiezen voor het openbaar vervoer is kiezen voor duurzaam reizen. De RET voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles binnen zijn mogelijkheden te doen om bij te dragen aan de verduurzaming van de Rotterdamse regio en van Nederland.

100% groene stroom

De RET gebruikt 100% groene stroom. Sinds 2024 gebruiken we alleen nog in Nederland opgewekte groene stroom. Zo dragen we bij aan de uitbreiding van de groene opwekcapaciteit op eigen bodem. Daarnaast liggen de daken van diverse RET-gebouwen vol met zonnepanelen. Met een jaarlijks stroomverbruik dat gelijk staat aan het verbruik van meer dan 40.000 huishoudens, hechten we eraan om op dit terrein onze verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te geven.

Op naar een zero emissie busvloot

Een andere pijler van ons duurzaamheidsbeleid is de overgang naar een 100% zero emissie busvloot in 2030. In 2019 namen we de eerste 55 volledig elektrische bussen in gebruik. Inmiddels rijdt de RET met bijna honderd zero emissie bussen rond in de Rotterdamse regio. De komende jaren volgen er meer. In de transitieperiode rijden we ook met dieselhybride en zuinige dieselbussen. 

Andere voorbeelden van duurzaamheidsbeleid bij de RET zijn de verduurzaming van het eigen wagenpark, energieneutraal en circulair bouwen en efficiënter omgaan met energie. Ook het gebruik van olivijn langs het spoor tussen Schiedam en Hoek van Holland draagt bij aan verduurzaming. Het materiaal absorbeert in de loop der jaren zijn eigen gewicht (20.000 ton) aan CO2.

Daarnaast werken we aan manieren om de stroom uit ons eigen elektriciteitsnetwerk beter te benutten. Zelf en in de toekomst mogelijk ook door derde partijen.

RET CO2-prestatieladder

Meer informatie over de RET en de CO2-prestatieladder is te vinden op deze pagina.