Skip to content

Toestemming bij werkzaamheden op (grotere) afstand van het spoor

Heiwerkzaamheden en/of bronbemalingen buiten het beperkingengebied of op grotere afstand van het spoor kunnen consequenties hebben voor de staat van de baan, de tunnel of het viaduct.

Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Informatie kan worden aangevraagd per e-mail: vergunning@ret.nl.

Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op het lokaal spoor is het verstandig om eerst contact op te nemen via dit e-mailadres. Dit voorkomt dat er voorwaarden opgelegd worden tijdens het verkrijgen van de vergunning die tot aanpassingen van ontwerp en uitvoering kunnen leiden.