Skip to content

Concept-vervoerplan RET: eerste stappen herziening tramnet

13 maart 2024

Concept-vervoerplan RET: eerste stappen herziening tramnet

Vandaag zijn de conceptvervoerplannen van de RET, HTM en EBS openbaar geworden. De MRDH-gemeenten, de provincie en reizigersvertegenwoordiging METROCOV krijgen nu de gelegenheid om te reageren op de plannen. De plannen met eventuele wijzigingen worden in juli vastgesteld in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH. De belangrijkste wijzigingen die de RET voorstelt, gaan over het tramnet. 

De wijzigingen in het vervoerplan zijn erop gericht om het aanbod van de RET zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag vanuit reizigers. De RET monitort dit zorgvuldig en doet op basis daarvan wijzigingsvoorstellen. De wijzigingsvoorstellen voor het tramnet zijn het grootst. Met de beoogde wijzigingen worden meer reizigers beter bediend door betrouwbaarder, frequenter en sneller te rijden. Dat leidt tot bovendien tot meer opbrengsten en minder kosten.

Eerste stappen in wijzigingen tramnet

In 2023 hebben de MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam het Plan Toekomstvast Tramnet vastgesteld. Het plan heeft tot doel om het tramnetwerk te versterken waar het mogelijk is en om bepaalde trajectdelen op te heffen. In het concept-vervoerplan doen we de reizigers een beter aanbod door tramlijnen meer te bundelen, zodat er sterke assen met goede frequenties ontstaan. Tegelijk wordt tramaanbod op sommige plaatsen verminderd, waar het gebruik lager is en de infrastructuur tot lage snelheden leidt. Tot slot stelt de RET een nieuwe, logischer nummering van de tramlijnen voor.

De belangrijkste voorstellen voor het tramnetwerk op lijnenniveau:

  • Lijn 23 en 25 worden ingekort tot Rotterdam Centraal en heten straks tramlijnen 3 en 5. Tramlijnen 7 en 8 nemen de trajectdelen Rotterdam Centraal-Marconiplein en Rotterdam Centraal-Schiebroek over
  • Spitslijn 20 Rotterdam Centraal-Lombardijen verdwijnt, frequenties op Zuid gaan omhoog. Deze tram rijdt al een tijd niet meer vanwege de afgeschaalde dienstregeling
  • Lijn 7 neemt vanaf Rotterdam Centraal het traject over van lijn 23 naar Marconiplein. Daardoor zal tram 7 niet meer naar Willemsplein rijden
  • Lijn 8 gaat naar Schiebroek, de nieuwe lijn 6 gaat naar Kleiweg via de Bergweg.
  • De route van lijn 8 Spangen-Rotterdam Centraal-Schiebroek wordt sneller. De tram gaat niet meer via Leuvehaven en Beurs gaat rijden, maar via Eendrachtsplein
  • Deze wijzigingen betekenen ook dat er geen trams meer rijden in het Scheepvaartkwartier (Willemsplein), op het Vasteland en in de Zaagmolenstraat
  • Waar tramlijnen op langere trajecten gaan samenlopen, worden deze in de dienstregeling zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Zo krijgt de reiziger een optimale spreiding van trams

Overzicht van de voorgestelde wijzigingen in de nummering 

Nwe Lijn

Route

Opmerking

1

Holy – Schiedam C – R’dam Centraal - Beurs – De Esch

Huidige lijn 24

11

Woudhoek – Schiedam C - R’dam Centraal - Beurs – De Esch

Huidige lijn 21

2

Charlois – Maashaven – Keizerswaard

Huidige lijn 2

3

R’dam Centraal – Beurs – Stadion – Keizerswaard – Beverwaard

Ingekorte lijn 23

4

Heemraadsplein – R’dam Centraal – Bergweg – Noord – Molenlaan

Huidige lijn 4

5

Carnisselande – Randweg – Beurs – R’dam Centraal

Ingekorte lijn 25

6

Heemraadsplein – R’dam Centraal – Bergweg – Noord – Kleiweg

Nieuwe lijn

7

Marconiplein – R’dam Centraal – Linkerrottekade – EUR Woudestein

Aangepaste route lijn 7

8

Spangen – Marconiplein – Schiemond – Eendrachtsplein – R’dam Centraal – SFG – Schiebroek

Aangepaste route lijn 8

Beperkte wijzigingen bus en metro

Voor het busnet stelt de RET op enkele lijnen wijzigingen voor in Hoogvliet, Feijenoord en Barendrecht. Bij metro vinden enkele beperkte wijzigingen in de frequentie plaats. Verder wil de RET bij bus, tram en metro in de voorjaars- en meivakanties de vakantiedienstregeling rijden. Voorheen gebeurde dat alleen in de zomer- en kerstvakanties. Daarmee spelen we in op de lagere reizigersaantallen in schoolvakanties. Het biedt ook enige lucht bij een belangrijk knelpunt van de personele bezetting in deze vakanties.

Randvoorwaarde: voldoende beschikbaar personeel

De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor krapte in ons personeelsbestand, zowel bij bestuurders als bij monteurs. De kans bestaat dat we hierdoor het OV-aanbod in dit concept-vervoerplan niet helemaal kunnen realiseren. Wij doen er alles aan om dit zo veel mogelijk te voorkomen en zullen bij eventueel afschalen zoveel mogelijk rekening houden met de post-corona reispatronen. In geval van aanpassingen in het productaanbod zullen we de MRDH, de reizigers en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte brengen.

Het concept-vervoerplan is in te zien op de website van de MRDH.