Skip to content

Jaarcijfers RET 2020: halvering reizigers, € 11,4 mln verlies

15 april 2021

Jaarcijfers RET 2020: halvering reizigers, € 11,4 mln verlies

Rotterdam, 15 april 2021 – Na topjaar 2019 halveerde het aantal reizigers voor de RET bijna in 2020. Maurice Unck, algemeen directeur: “We hebben na jaren van recordgroei in 2020 een ongekende dip doorgemaakt. Tegelijkertijd bleven we als vitale sector klaarstaan voor mensen die op ons aangewezen zijn. Ik ben ongelooflijk trots op alle collega’s die het afgelopen jaar dag in dag uit voor onze reizigers klaarstonden. Inmiddels is er licht aan het einde van de tunnel. We zien ernaar uit om zodra dat mogelijk is verantwoord en stap voor stap meer reizigers te verwelkomen.”

De eerste maanden van 2020 verliepen voor de RET goed: reizigersaantallen bleven groeien en klanten waardeerden het bedrijf voor het eerst met een 8. Maar toen de coronacrisis losbarstte, zakte het aantal reizigers in één klap weg naar 15-20% van de gebruikelijke aantallen. Unck: “Behalve tot financiële zorgen, leidde dit tot onzekerheid bij de collega’s die buiten hun werk bleven doen. Zeker in het begin, toen nog weinig bekend was over het virus. Hun moed om in die onzekere omstandigheden elke dag weer klaar te staan voor de reiziger, waardeer ik enorm.”

Blijven investeren in het reizen van de toekomst

Ondanks de tegenslagen bleef de RET investeren in het reizen van de toekomst. Het bedrijf bereidde samen met diverse partners de aanbesteding van een landelijk MaaS-platform voor, trof voorbereidingen voor het nieuwe OV-betalen (o.a. met de bankpas) en bestelde 42 nieuwe zero emissie bussen. Onder invloed van corona versnelde de RET bovendien de ontwikkeling van de drukte-indicator in de RET Reisplanner en Real Time App, de samenwerking met aanbieders van deelscooters en -fietsen en het spreiden van reizigersstromen. Tot slot werd er gewerkt aan de keervoorziening bij Pijnacker, die het mogelijk maakt om de metrofrequentie tussen Pijnacker en Rotterdam Centraal in de spits te verdubbelen.

Wonden likken en vooruitkijken

Unck benadrukt dat het afgelopen jaar hemzelf en zijn collega’s niet in de koude kleren is gaan zitten: “Het was een intensief jaar waarin we ons steeds weer moesten aanpassen. Denk aan de invoering van de mondkapjesplicht, het uitbreiden van de schoonmaak en het vanwege toenemend verzuim aanpassen van de dienstregeling. Dat vroeg veel, van iedereen.” Tegelijkertijd gloort er licht aan de horizon: “Met de toenemende vaccinatiegraad zal er steeds meer mogelijk zijn en zullen de reizigersaantallen weer groeien. Binnen enkele jaren verwachten we weer op de aantallen van voorheen te zitten, om vervolgens door te groeien.”

Unck is positief over de politieke bereidheid om te investeren in het OV van de toekomst. Het Nationaal Groeifonds stelt middelen beschikbaar en politieke partijen namen voor het eerst sinds jaren miljardeninvesteringen op in hun verkiezingsprogramma’s. “Ondanks corona is het bewustzijn toegenomen dat meer en beter OV hard nodig is: voor een sterke economie, een duurzame samenleving en een maatschappij waarin mensen meedoen.”

Met de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding voor heel 2021 laat politiek Den Haag bovendien zien dat om stappen te kunnen maken op de langere termijn, eerst hulp op de korte termijn nodig is. “Het stelt mij gerust te zien dat het kabinet met ons het afbraakscenario wil afwenden. We hebben goede hoop dat ook voor 2022 een oplossing wordt gevonden. Samen werken we aan beter OV en aan verantwoord herstel in de komende jaren.”

Belangrijkste feiten en cijfers RET 2020:

 • Instappers: 95 miljoen (-46%) 
 • Reizigerskilometers: 503 miljoen (-45%) 
 • Nettoverlies: € 11,4 miljoen (tegen € 5,8 miljoen winst in 2019) 
 • Opbrengsten: De totale opbrengsten bedroegen € 470 miljoen, tegen € 488 miljoen in 2019. De opbrengsten uit kaartverkoop bedroegen € 145 miljoen, een daling van € 62 miljoen ten opzichte van 2019 en een verschil van € 80 miljoen t.o.v. de doelstelling voor 2020. Overige inkomsten (een combinatie van o.a. exploitatiebijdragen (incl. beschikbaarheidsvergoeding) en werken die de RET in opdracht van derde partijen uitvoert): € 325 miljoen. 
 • In 2020 ontving de RET vanuit het Rijk noodsteun in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding ter waarde van € 71,2 miljoen. 
 • Klanttevredenheid (Q1, daarna geen metingen): 8,0 
 • Ontwikkeling van het aantal reizigers t.o.v. 2019 in hoofdlijnen: 
  • Bij het afkondigen van de lockdown in maart zakte het aantal reizigers weg naar 15-20% ten opzichte van een jaar eerder.
  • Daarna nam dat percentage geleidelijk aan weer toe door de invoering van de mondkapjesplicht in het OV en de afname van het aantal besmettingen. Aan het einde van de zomer vervoerden we ongeveer 60% van de gebruikelijke aantallen.
  • In het najaar volgden steeds strengere maatregelen en zakten we weer terug naar 30-40% aan het einde van het jaar.
  • Inmiddels zitten we tussen de 40 en 50%. 
 • De RET kreeg in 2020 te maken met twee grote en impactvolle incidenten: het metro-ongeluk bij de Akkers in Spijkenisse en het afgebroken portaal op de Erasmusbrug.