Skip to content

Linda Boot Algemeen directeur RET

17 november 2023

Met de benoeming van Linda Boot als Algemeen directeur RET NV haalt de RET een ervaren bestuurder binnen. Linda Boot brengt operationele ervaring mee gecombineerd met een sterk trackrecord in sectoren waarin het publieke en het private domein elkaar raken. Ze volgt Maurice Unck op, die eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde.

Boot (59 jaar) is nu directeur/ bestuurder bij Cyclus, een bedrijf dat voor 11 gemeenten afval inzamelt en voor een aantal ook reinigingstaken en de gladheidsbestrijding regelt. Daarvoor was zij voorzitter Raad van Bestuur bij Pameijer in Rotterdam en directeur Railbedrijf bij HTM. Zij was ook Gemeentesecretaris bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug en directeur bij het Ministerie van OC&W. Daarvoor werkte zij jaren bij de gemeente Amsterdam en was hoofd Marketing en Vervoersontwikkeling en Hoofd Vervoer van het Busbedrijf bij GVB.  Mevrouw Boot beschikt over een uitgebreide ervaring in het bouwen van leiderschapsteams, stakeholdermanagement en het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering.

Charlotte Insinger, voorzitter RvC: ‘Linda is een sterke persoonlijkheid en leider die dicht bij de werkvloer staat. Zij kent het openbaar vervoer goed. Ook heeft zij op bestuurlijk niveau ervaring met het omgaan met verschillende belangen van publieke en private stakeholders. Daarom is zij voor ons de ideale kandidaat voor de RET. Wij wensen haar veel succes en kijken ernaar uit om met haar samen te werken!’ Ook de Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de benoeming.

Boot wordt met haar aantreden ook algemeen directeur van de dochtermaatschappijen RET Bus BV, RET Materieel BV, RET Services BV, algemeen directeur van RET Railgebonden Voertuigen BV en RET Infrastructuur BV.

Linda Boot heeft de volgende nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen bij Regioplus in Zoetermeer en lid van de Goudse Adviesraad sociaal domein.

Vanaf 1 december tot 1 februari vervult Joop Bakker ad interim de rol van Algemeen directeur, naast zijn functie als directeur Exploitatie.