Skip to content

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt maatregelenpakket OV vast

24 maart 2021

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt maatregelenpakket OV vast

Rotterdam, 24 maart 2021 – De 23 wethouders Mobiliteit van de MRDH hebben het transitieprogramma OV vandaag vastgesteld. Het programma biedt - aanvullend op een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk - het hoofd aan de enorme financiële opgave waar het OV door de coronacrisis voor staat. Het transitieplan bevat voor de RET maatregelen op het gebied van de dienstregeling, sociale veiligheid en de bedrijfsvoering.

Maurice Unck, algemeen directeur: “De RET zet alles op alles om het OV overeind te houden, banen te behouden en medewerkers zoveel mogelijk financieel te ontzien. De maatregelen zijn nodig om financieel gezond te blijven. Ze doen pijn voor het hele OV, onze medewerkers en onze reizigers. Ik wil dan ook dat het hierbij blijft. Binnen enkele jaren zijn we weer hard nodig om de groei van de regio in goede banen te leiden en overtreffen we de reizigersaantallen van voor corona. Mijn oproep aan het kabinet blijft om het OV in deze moeilijke periode financieel langer te steunen, zodat we nu niet afbreken wat we straks weer nodig hebben. Samen met de MRDH roepen we het Rijk op om over de brug te komen.”

Belangrijkste maatregelen op de korte termijn

  • De vervoerkundige maatregelen zijn een aanpassing van de dienstregeling die begin dit jaar inging. Er komen ritten bij bus en tram te vervallen. Bij metro is het voornemen om juist weer op te schalen in de spits. We monitoren met de MRDH of en wanneer verder opschalen bij metro en het herstellen van geschrapte ritten bij tram en bus nodig is. De ingangsdatum voor de vervoerkundige maatregelen is op z’n vroegst 30 augustus 2021. In de transitieplannen zijn de voorgestelde wijzigingen in te zien.
  • Vermindering inzet sociale veiligheid. De MRDH legt de RET een besparing van 25% op voor sociale veiligheid. Dat gebeurt door het werk van metrobeheerders voortaan vooral te richten op ondergrondse metrostations en door mobiele teams in te zetten bij tramritten zonder conducteur. In de praktijk betekent dit minder externe inhuur van tramconducteurs en het omscholen van een deel van de metrobeheerders tot conducteur. Over de precieze uitvoering en planning van deze maatregel vinden nog gesprekken plaats tussen de RET, de gemeenten en de OR. Het effect van deze besparing wordt gemonitord, zodat bijsturen mogelijk is als de sociale veiligheid te veel achteruit gaat.
  • De RET treft maatregelen in de bedrijfsvoering. Hierin weegt het behoud van werkgelegenheid zwaar mee. Er zijn al veel besparingen doorgevoerd en er wordt nog een efficiencyslag gemaakt. De RET bespreekt daarnaast met de vakbonden en OR hoe besparingen op de arbeidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden zonder dat dit medewerkers direct financieel raakt. Verder is de RET met de bonden in gesprek over een regeling voor vervroegd uittreden.

Overige maatregelen

Andere vastgestelde maatregelen zijn marketingacties om reizigers terug te winnen, spreidingsmaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen die geld opleveren. Daarnaast dragen gemeenten voortaan bij aan de meerkosten bij wegomleidingen en buitendienststellingen.

Alles op alles zetten om zwartste scenario af te wenden

Eerder werd al bekend dat MRDH en vervoerders ook opties verkennen voor als er meer bezuinigingen nodig zijn door het uitblijven van staatssteun en/of het langer wegblijven van reizigers. Het gaat daarbij onder meer om het verhogen van tarieven, verder ingrijpen in de sociale veiligheid, verder aanpassen van de dienstregeling en later dan geplande instroom van nieuwe bussen. De MRDH, de RET en de bonden maken zich sterk om deze ongewenste ingrepen af te wenden. Het verlengen van de financiële steun vanuit het Rijk (die nu is toegezegd tot 1 oktober) is daarvoor onmisbaar.