Skip to content

Plannen metro en- en tramnet 2030 gepresenteerd

31 maart 2022

Plannen metro en- en tramnet 2030 gepresenteerd

Rotterdam, 31 maart 2022 - Het versterken van het metro- en tramnet in de regio Rotterdam is nodig om mee te bewegen met een veranderende omgeving. Het inwonersaantal groeit, er liggen opgaven voor woningbouw, klimaat, een sterke economie en een samenleving waaraan zo veel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Daarom presenteerden de gemeente Rotterdam, de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vandaag een nieuwe stap in de toekomstplannen voor het metro- en tramnet van 2030.

Het doel is om verbeteringen door te voeren waar stad en regio voordeel van hebben. Dat neemt niet weg dat maatregelen ook pijn kunnen doen. Middelen zijn schaars en de belangen van tram en metro kunnen botsen met andere belangen. Denk aan de kwaliteit van de buitenruimte, omgevingshinder, verkeersveiligheid en milieu. De partijen hebben daarvoor acht uitgangspunten geformuleerd voor een beter metro- en tramnetwerk. Deze uitgangspunten vormen de basis waarmee zij de komende maanden samen met de gemeenten Schiedam, Barendrecht en Vlaardingen een toekomstplan opstellen voor het tramnetwerk in 2030.

Meer metrocapaciteit

De frequentie van de metro op de lijnen C en E gaat omhoog. Daarvoor zijn 35 extra voertuigen nodig en aanpassing aan metrostation Beurs. Hiervoor hebben de partijen een financieringsaanvraag ingediend bij het Rijk. Deze plannen zijn in november 2021 door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH vastgesteld.

Werken aan een toekomstvast tramnet

Voor de tram onderzoeken de partijen samen met de betrokken gemeenten welke lijnen versterkt kunnen worden en voor welke lijnen er mogelijk betere alternatieven voorhanden zijn. Een toekomstplan op lijnenniveau is eind 2022, begin 2023 gereed.

Lees hier de acht uitgangspunten voor het metro- en tramnetwerk. In het Contourenplan tramnetwerk schetsen Rotterdam, RET en MRDH de perspectieven voor de toekomst van het tramnetwerk. Op basis van deze contouren werken de partijen aan het toekomstplan voor het netwerk in 2030.