Skip to content

Randvoorwaardelijke adviezen voor verantwoorde opschaling OV

1 mei 2020

Vandaag stuurden OV-bedrijven en decentrale OV-overheden een brief naar staatssecretaris Van Veldhoven van IenW met gedeelde richtinggevende adviezen inzake mogelijkheden die zij zien om het OV de komende tijd stap voor stap op te schalen en de faciliterende voorwaarden die daarvoor huns inziens van rijkswege ingevuld dienen te worden.

Bij het ontbreken van duidelijke keuzes, of bij keuzes die praktisch of financieel niet uitvoerbaar zijn, wordt het openbaar vervoer voor een onmogelijke opdracht gesteld. Bovendien komt dan de uitvoering van het openbaar vervoer in gevaar, ook de uitvoering van de huidige beperkte dienstverlening. Dit omdat de financiële tekorten van de vervoerbedrijven in de huidige context (wel kosten, veel minder inkomsten en geen concreet zicht op financiële compensatie) zo groot zijn dat dienstuitvoering nog slechts beperkte tijd volgehouden kan worden. Huns inziens kan verantwoorde opschaling van het OV alleen plaats hebben vanuit een aantal duidelijke keuzen van het Kabinet.

Lees hier de brief