Rapport asbestvondst metrostation Stadhuis

12 april 2019

Rapport asbestvondst metrostation Stadhuis

Op 23 oktober 2018 troffen we asbestplaten aan in een afgesloten technische ruimte op metrostation Stadhuis. Daarop volgde het besluit om het station uit voorzorg af te sluiten en te onderzoeken op de aanwezigheid van asbestvezels. Vervolgens werd er gesaneerd en al snel werd bekend dat het gezondheidsrisico voor reizigers nihil is geweest. We hebben na de vondst snel en adequaat gehandeld door het metrostation af te sluiten en daarna volgens de geldende regels te saneren.

Dat neemt niet weg dat nog open stond hoe het heeft kunnen gebeuren dat er onverwacht asbest werd aangetroffen in metrostation Stadhuis. Om op die vraag antwoord te geven, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan. Andere onderzoeksvragen zijn in welke mate reizigers, medewerkers en aannemers zijn blootgesteld en hoe we dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Er is onderzoek gedaan naar de documentatie over asbest in metrostation Stadhuis en de onderzoekers hebben gesproken met diverse betrokken partijen.

Documentatie standaardiseren, aanvullende controles uitvoeren

Uit het onderzoek komt een aantal verbeterpunten naar voren op het gebied van de documentatie en toegankelijkheid van informatie over asbestinventarisaties en saneringen. Hieruit volgt een reeks aanbevelingen om te voorkomen dat er opnieuw een dergelijk incident plaatsvindt.

Daarnaast bevelen de onderzoekers aan om aanvullende controles uit te voeren om zo een goed en volledig beeld te krijgen van de aanwezigheid van asbest. Het gaat hierbij om controles voorafgaand aan werkzaamheden, het voortzetten van de lopende inventarisatie van alle metrostations en het uitbreiden van die inventarisatie met een controle van alle constructies gebouwd voor 1994. Met die uitbreiding worden naast de stations ook de tunnels, ruimtes en andere constructies meegenomen.

De directie van de RET neemt de aanbevelingen integraal over.

Zoals eerder al bleek uit de luchtmetingen, is de kans dat reizigers een gezondheidsrisico hebben gelopen nihil. Voor personen die met de asbestplaten in aanraking zijn gekomen, kan verondersteld worden dat het risico volgens de omschrijving van het RIVM relatief laag is. Blootgestelde monteurs en andere medewerkers die betrokken zijn geweest bij het (de)monteren van de asbesthoudende platen op metrostation Stadhuis zijn daarover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst. Daar kregen zij toelichting op het onderzoeksrapport en uitleg over wat dit voor hen betekent.

Afronding sanering

Om de laatste asbesthoudende platen uit het station Stadhuis te verwijderen, wordt het station nog één keer afgesloten, namelijk in het Paasweekend. Op 20 en 21 april rijden de metro’s tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal en tussen Beurs en De Akkers. Ze rijden dan dus niet langs Stadhuis.

Zolang de asbesthoudende platen vastzitten, komen er geen vezels vrij. Bij het verwijderen kan dat wel gebeuren. Daarom moet het station afgesloten worden.

Rapport

Het rapport kunt u hier lezen. Het rapport is ook gedeeld met het Rotterdamse College van B&W, de MRDH en de Inspectie SZW. het College heeft het rapport vandaag naar de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte gestuurd.