Skip to content

RvC-leden Tineke Bahlmann en Mirjam Nouwen maken plaats voor nieuwe gezichten

1 oktober 2019

RvC-leden Tineke Bahlmann en Mirjam Nouwen maken plaats voor nieuwe gezichten

Rotterdam, 1 oktober 2019 – Tineke Bahlmann, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de RET, en Mirjam Nouwen, vicevoorzitter, hebben aangegeven na het einde van hun zittingstermijn niet beschikbaar te zijn voor een herbenoeming. De gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben als aandeelhouders van de RET aan de RvC gevraagd om met een voordracht voor twee nieuwe commissarissen te komen. 

Tineke Bahlmann is sinds 20 oktober 2015 voorzitter van de RvC. Naast haar voorzitterschap bij de RET bekleedt ze onder andere het voorzitterschap van de RvC van het Maasstad Ziekenhuis en heeft ze diverse andere nevenfuncties. In het verleden was Tineke Bahlmann onder andere hoogleraar Bedrijfseconomie en organisatiekunde aan de Universiteit van Utrecht en Nyenrode en commissaris bij ING Groep.

Mirjam Nouwen was sinds 1 oktober 2015 vicevoorzitter van de RvC. Daarnaast werkt zij als zelfstandig adviseur op het gebied van corporate finance. Naast haar hoofdfunctie is Mirjam Nouwen onder meer actief als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij AvroTros en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Hypotheken Fonds (Munt Hypotheken).

Tijdens de zittingstermijn van Bahlmann en Nouwen haalde de RET onder meer de nieuwe bus- en railconcessies binnen. Ook zette de RET in deze periode stappen in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en busvloot, werkte het aan de ombouw van de Hoekse Lijn en opende het een nieuwe werkplaats aan de Kleiweg. Verder introduceerde het een nieuw bedrijfsplan. De RvC was in deze zittingsperiode tevens verantwoordelijk voor de benoeming van Algemeen Directeur Maurice Unck in 2017.

Namens de aandeelhouders bedanken Pieter Varekamp, portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit MRDH, en Arjan van Gils, verantwoordelijk wethouder voor de deelnemingen van de gemeente Rotterdam, de scheidende commissarissen voor hun inzet en deskundige bijdrage. Van Gils: “Er is de afgelopen jaren uitstekend samengewerkt en ik dank Tineke Bahlmann en Mirjam Nouwen voor hun bijdrage aan het doorontwikkelen van de RET naar een professioneel, eigentijds en slagkrachtig vervoersbedrijf. Ik wens hen alle goeds toe voor de toekomst.” Ook Maurice Unck, directeur van de RET, bedankt Bahlmann en Nouwen voor de goede samenwerking en waardevolle bijdrage aan de bedrijfsvoering van de RET.

Over de RET

De RET is het openbaarvervoerbedrijf van de regio Rotterdam. De aandeelhouders van het bedrijf zijn de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De RET vervoert dagelijks 600 duizend reizigers en legde in 2018 895 miljoen reizigerskilometers af per bus, tram, boot en metro. Er werken ongeveer 3.500 mensen voor de RET.