RET en vakorganisaties bereiken onderhandelingsakkoord over nieuwe cao RET N.V.

4 maart 2022

RET en vakorganisaties bereiken onderhandelingsakkoord over nieuwe cao RET N.V.

Na een aantal overleggen, telkens in goede sfeer, hebben de RET en de vakorganisaties op maandag 14 februari 2022 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bereikt. De nieuwe cao RET N.V. heeft een looptijd van 24 maanden en loopt tot 1 januari 2024. De huidige cao liep tot 1 januari 2022. De achterbannen van de vakorganisaties hebben de cao inmiddels ook goedgekeurd.

In het akkoord is een aantal afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het loon. Per 1 februari 2022 gaat iedere salaristrede met 80 euro bruto omhoog. Per 1 februari 2023 kent de RET een structurele loonsverhoging van 2% toe, met een bodem van 65 euro bruto per medewerker per maand (bij een fulltime dienstverband). Als de afgeleide (nationale) consumentenprijsindex (CPI) voor de inflatieverwachting van 2023, die vastgesteld wordt per maart 2023, hoger is dan de structurele loonsverhoging per 1 februari 2023, wordt het verschil met terugwerkende kracht per februari 2023 gecorrigeerd. Tot slot ontvangen werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren en op 28 februari 2022 nog in dienst zijn, een eenmalige uitkering van 850 euro bruto (bij een fulltime dienstverband).

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over o.a. aanvullend geboorteverlof, de doorlooptijd van onze *32 salarisschalen (deze wordt verkort), verlofsparen, een pool met extra capaciteit in bijzondere omstandigheden en de werkgeversbijdrage voor lidmaatschap van een vakbond.