Skip to content

RET ondersteunt oproep binnenstedelijk bouwen aan formerende partijen

15 oktober 2021

RET ondersteunt oproep binnenstedelijk bouwen aan formerende partijen

Rotterdam, 15 oktober 2021 – Vandaag doet een coalitie van 16 grote steden en andere maatschappelijke partijen een dringende oproep aan de formerende partijen. Zij willen dat het volgende kabinet werk maakt van de wooncrisis in de steden en helpt te bouwen aan de stad van de toekomst. Daarvoor is een niet eerder vertoonde, forse investering nodig woningbouw, duurzame mobiliteit, groen, energietransitie en klimaat.

RET, GVB, HTM en de Fietsersbond ondersteunen de oproep, omdat deze aansluit bij hun ambitie om een forse groei in het aantal woningen hand in hand te laten gaan met een schaalsprong in de OV- en fietsinfrastructuur. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “We zien in Rotterdam hoe de woontorens als paddenstoelen uit de grond schieten. Ook in de gebieden om de stad heen wordt langs OV-assen flink gebouwd. Té lang zijn investeringen in infrastructuur achtergebleven bij de bevolkingsgroei. Dat kan zo niet langer. De plannen liggen er al jaren, het is tijd voor een ambitieuze investeringsagenda zodat we deze eindelijk kunnen uitvoeren.”

Brede samenwerking

Samen met opdrachtgever MRDH, gemeenten en andere partijen pleit de RET al langer voor de benodigde OV-schaalsprong. Gisteren kwam ook VNO-NCW met een oproep om o.a. met betere (stedelijke) infrastructuur te investeren in het Nederlandse vestigingsklimaat. En eerder dit jaar pleitte het Forum voor Stedelijke Vernieuwing onder leiding van Martin van Rijn voor een forse OV-investering om de stedelijke woningbouwopgave te faciliteren. Een impuls van de stedelijke mobiliteit wordt ook bepleit door de Mobiliteitsalliantie.

Wat moet er gebeuren in Rotterdam?

Doordat er in de Randstad honderdduizenden woningen bijkomen (alleen in Zuid-Holland al 240.000) en er nauwelijks ruimte is voor meer auto’s, dreigen capaciteitstekorten in het OV in de grote steden en de regio’s daar omheen. De CEOs van GVB, RET en HTM bepleitten daarom al eerder een investeringsimpuls in het Algemeen Dagblad.

Specifiek in Rotterdam liggen er verschillende uitdagingen: het metronetwerk dreigt overbelast te raken en de bereikbaarheid van Rotterdam-Zuidoost is onvoldoende. Daarnaast heeft de lijn Dordrecht-Leiden de potentie om 170.000 woningen te herbergen. Hiervoor zijn de volgende OV-investeringen nodig:

  • Uitbreiding van de capaciteit van het bestaande metronetwerk door vaker en met meer metro’s te rijden;
  • Een nieuwe verbinding tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Zuid. Een metroverbinding sluit het beste aan bij de verstedelijkingsopgave. Het is de wens van de RET om de nieuwe lijn op termijn door te trekken en zo een nieuwe metroring te creëren;
  • Verhoging van de frequentie van de ‘Oude Lijn’ tussen Dordrecht en Leiden, met de mogelijkheid om twee van de vier sporen op deze lijn om te vormen tot lightrail.

Volledige oproep

De volledige oproep is hier te lezen.