Subsidie voor renovatie metrostation Spijkenisse

15 december 2022

Subsidie voor renovatie metrostation Spijkenisse

De RET en de gemeente Nissewaard kunnen aan de slag met de renovatie van metrostation Spijkenisse Centrum. De Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) heeft hiervoor de RET een subsidie verleend van ruim € 7 miljoen.

Eerder dit jaar had de MRDH al de subsidie voor de verbetering van het busstation toegekend. Nu kan ook de reconstructie van het metrostation starten. Het huidige metrostation is gebouwd in 1985. We gaan de stationshal vernieuwen en een frissere, lichtere uitstraling geven met een logischer indeling. Reizigers kunnen straks ook makkelijker overstappen op de bus of de fiets. Het station wordt zo een betere entree naar Spijkenisse.

OV-knooppunt en aantrekkelijk centrumgebied

De opknapbeurt van het metrostation is onderdeel van de aanpak van het hele ov-knooppunt. Voor reconstructie van het busstation had de MRDH eerder dit jaar al een subsidie van ruim € 10 miljoen aan de gemeente verstrekt. De gemeente Nissewaard steekt € 2 miljoen in ontwikkeling van het gebied rondom het metrostation. Daarmee komt de totale investering op bijna € 20 miljoen.

Medio 2023 starten de bouwwerkzaamheden. De oplevering van het hernieuwde metrostation staat gepland voor medio 2024.  

Voor de gemeente Nissewaard draagt het project bij aan de doelstelling om het centrumgebied een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied voor inwoners en bezoekers te maken.