Te veel afgeschreven bedrag staat klaar voor reizigers RET

20 januari 2020

Te veel afgeschreven bedrag staat klaar voor reizigers RET

Vanaf vandaag kunnen reizigers bij wie tussen 6 en 9 januari een te hoog bedrag is afgeschreven voor hun rit met de bus of tram, hun geld terughalen. Dat kunnen zij doen bij kaartautomaten op de metrostations of gele automaten bij diverse winkels. In totaal is bij ongeveer 23 duizend reizigers te veel tegoed afgeschreven, waarvan bij de meeste mensen een bedrag van tussen de € 2,- en € 5,-. Het totale te veel geïncasseerde bedrag is circa € 45.500,-.

Maurice Unck, directeur van de RET: "Voor iedere reiziger die teveel heeft betaald is dat natuurlijk vervelend en geldt dat het nooit had mogen gebeuren. Reizigers van de RET moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar systeem. We hebben het systeem nu zo ingericht dat de kans op fouten in de toekomst aanmerkelijk kleiner is geworden. Mochten mensen problemen ondervinden bij het terugkrijgen van hun geld, dan kunnen ze contact opnemen met onze klantenservice."

Bij een derde van de reizigers die van 6 tot en met 9 januari met een bus of tram met nieuwe incheckapparatuur heeft gereisd, is te veel in rekening gebracht. Dat is ruim 3 procent van alle bus- en tramtransacties op die dagen en ruim 1 procent van het totale aantal transacties van de RET gedurende die dagen (dus inclusief metro, waar geen verkeerde bedragen zijn afgeschreven). Reizigers bij wie te veel in rekening is gebracht, kunnen de komende zes maanden hun geld ophalen bij een automaat en hebben ook daarna nog vijf jaar recht op het geld als zij dat terugvragen.

Instructie

Om het geld op te halen, vragen we u om twee stappen te doorlopen.

1. Bepalen of er bij u te veel in rekening is gebracht

Dit kunt u doen door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hebt u tussen 6 en 9 januari 2020 met een tram of bus van de RET gereisd?
  • Zat er in deze tram of bus nieuwe incheckapparatuur (zie afbeelding bij dit bericht)?
  • Reisde u op saldo (met een OV-chipkaart)?

Is het antwoord op een van deze vragen ‘nee’, dan is er sowieso niet te veel geld geïncasseerd. 

Is het antwoord op alle vragen ‘ja’, ga dan door met de volgende acties:

  • Check of in uw transactiegegevens in de periode 6 t/m 9 januari 2020 bedragen staan die afwijken van de normale ritprijs (deze is te raadplegen door de reis in te vullen in de RET-reisplanner) OF
  • Bied uw kaart aan bij een van de automaten, ga naar ‘Bestelling ophalen’ en check of daar een bedrag voor u klaarstaat

Is het antwoord om één van deze vragen ‘ja’, dan kunt u uw tegoed ophalen bij een automaat.

2. Het te veel betaalde bedrag terugzetten op uw OV-chipkaart

Hebt u inderdaad te veel betaald, laad dan het bedrag op bij een van de kaartautomaten. Via deze link kunt u zien waar de automaten staan en in deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe het opladen werkt:

Wijzigingen ten opzichte van berichtgeving

In eerste instantie leek de foutieve ritprijs vanaf medio december te zijn afgeschreven bij een deel van de bus- en tramreizigers van de RET. Al snel bleek dat het ging om de periode van 6 tot en met 9 januari. Het uiteindelijke teveel geïnde totaalbedrag  is daarmee ook vele malen lager dan eerder gedacht. Het gaat om een totaalbedrag van ca € 45.500,-.

 

Q&A

 

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Er is een verkeerde ritprijsberekening opgenomen in de systemen en dat is onopgemerkt gebleven.

Wat hebben jullie daarvan geleerd en gaan jullie dit in de toekomst voorkomen?

Wij streven altijd naar de grootste zorgvuldigheid bij het berekenen van de ritprijzen. Fouten als deze zijn zeer uitzonderlijk. De test- en controleprocedures worden nog verder aangescherpt om herhaling te voorkomen.

Waarom wijken de definitieve cijfers af van de eerder genoemde cijfers?

We hebben steeds gezegd dat het om schattingen ging en dat er nadere analyse nodig was om tot definitieve cijfers te komen. Die zijn er nu. Bij de nadere analyse kwam tevens aan het licht dat de periode (6 t/m 9 januari 2020 i.p.v. medio december t/m 9 januari) waarin onjuiste bedragen zijn geïncasseerd, aanzienlijk korter is dan eerder vermeld.

Om hoeveel reizigers gaat het?

Ongeveer 23 duizend.

Om hoe veel ritten?

Ruim 32 duizend.

Als er geld niet opgehaald wordt, wat doen jullie daar dan mee?

Ons uitgangspunt is dat zo veel mogelijk mensen hun geld terugkrijgen. We roepen hen dan ook op om het geld in de komende maanden bij te laten schrijven op hun kaart bij een automaat. Dat kan een half jaar. Omdat reizigers vijf jaar het recht hebben om hun geld terug te vragen, is het nu niet aan de orde wat we doen met het restbedrag.

Wat moet je doen als de zes maanden voorbij zijn?

Reizigers hebben vijf jaar het recht om hun geld terug te vragen. Na zes maanden kunnen zij dat doen via het teruggaveformulier op de website van de RET.