Skip to content

Tijdelijke dienstregeling 2021 goedgekeurd door MRDH

25 november 2020

Tijdelijke dienstregeling 2021 goedgekeurd door MRDH

Rotterdam, 25 november 2020 – Vandaag is de MRDH akkoord gegaan met de ingrepen in de dienstregeling die de RET heeft voorgesteld om de verliezen in de eerste helft van 2021 op te vangen. Hiermee wil het vervoersbedrijf ongeveer de helft van het verlies in die periode opvangen. De andere helft komt uit interne besparingen die de reiziger niet raken. De aangepaste dienstregeling gaat op 3 januari 2021 in.

Uitgangspunt voor de ingrepen is dat ze tijdelijk zijn en dat de reiziger er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Als er in de loop van 2021 weer meer reizigers komen, kunnen de maatregelen worden teruggedraaid.

De wijzigingen per 3 januari vinden plaats op tijdstippen en trajecten waar de vraag nu minder is dan vóór corona, zodat reizigers er zo min mogelijk hinder van ondervinden. De wijzigingen op hoofdlijnen:

  • Minder metroritten tijdens de spits. De extra ritten die tijdens de spits reden, rijden niet meer of hebben een ingekorte route.
  • Lagere frequentie bij veel buslijnen en enkele tramlijnen. Bij het merendeel van de buslijnen en enkele tramlijnen is vanwege de lage reizigersaantallen de frequentie verlaagd.
  • Geen weekendmetro en BOB-bussen. v.m. het sluiten van horeca en uitgaansgelegenheden vanwege corona, rijden vooralsnog de weekendmetro en de BOB-bussen niet.

Een deel van de maatregelen voor tram en metro is al vervroegd ingevoerd vanwege personele tekorten door hoger dan gebruikelijk ziekteverzuim.

Van het eerder dit jaar vastgestelde vervoerplan gaat een deel van de wijzigingen niet door en een deel wel:

  • de verhoging van de metrofrequentie tussen Rotterdam CS en Pijnacker en op een aantal drukke tramtrajecten is uitgesteld
  • Tram 7 gaat ’s avonds vanaf 22.00 een keer per uur rijden
  • Van de voorgenomen wijzigingen in de busdienst gaat een deel wel en een deel niet door

Waarom zijn maatregelen nodig?

De RET is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het Rijk heeft de OV-bedrijven gevraagd om de dienstregeling zo veel mogelijk in stand te houden, zodat de beschikbaarheid van het OV overeind blijft voor al die mensen die er afhankelijk van zijn en zodat het mogelijk blijft om afstand te houden. Tegelijkertijd zijn de reizigersinkomsten ongeveer gehalveerd.

Om de verliezen te compenseren, krijgen OV-bedrijven in 2020 en in de eerste helft van 2021 tussen de 93 en 95% van de tekorten vergoed vanuit het Rijk, via de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding. Het tekort dat overblijft, moeten de bedrijven zelf opvangen. In 2020 mag dat niet door in te grijpen in de dienstregeling en lijden de OV-bedrijven dus aanzienlijke verliezen. Ingrijpen mag dit jaar wel als de diensten om personele redenen niet rond te krijgen zijn. In 2021 mag wel om bedrijfseconomische redenen in de dienstregeling worden ingegrepen, mits dit past binnen de afspraken met de MRDH.

Hoe verder?

De beschikbaarheidsvergoeding loopt tot medio 2021. Ondertussen bereiden de vervoersbedrijven transitieplannen voor met maatregelen om financieel gezond te blijven opereren vanaf 1 juli 2021. Deze plannen moeten op 1 april 2021 klaar zijn. Tegelijkertijd bereidt het Rijk een versoberde vergoeding voor die per 1 juli 2021 ingaat, als ook de transitieplannen van kracht worden.

Op de middellange termijn verwacht de RET de reizigersaantallen van begin 2020 weer te overtreffen door structurele groeifactoren.

Volledig overzicht wijzigingen per 3 januari 2021

In de bijlage het volledige overzicht van wijzigingen in de dienstregeling. De reizigersinformatie hierover zal de komende weken opstarten.