Verlengde metrolijn B naar Hoek van Holland geopend, opstartfase voorbij

1 november 2019

Verlengde metrolijn B naar Hoek van Holland geopend, opstartfase voorbij

Vandaag openden Arjan van Gils, wethouder van de gemeente Rotterdam, Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en Maurice Unck, algemeen directeur van de RET, de verlengde metrolijn B tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Haven. De opstartfase die vanaf 30 september gold, is hiermee ten einde: ‘Vanaf de eerste dag is gretig gebruik gemaakt van de metro. We tellen op weekdagen gemiddeld ruim 24.000 in- en uitstappers, en tellen al 700.000 in- en uitcheckers sinds de start’, aldus Maurice Unck.

Per maandag 4 november is de opstartfase voorbij en worden de spitsritten tot aan Vlaardingen West toegevoegd, waarmee er op dat stuk van de lijn in de spits elke vijf minuten een metro rijdt. Daarnaast wordt het busvervoer in de regio aangepast. ‘Daarmee hebben reizigers in de gemeenten langs de voormalige Hoekse Lijn eindelijk de OV-kwaliteit waar ze zo lang op hebben moeten wachten,’ aldus Unck. ‘De grote meerwaarde is de koppeling aan het Rotterdamse metronetwerk. Dat zien we terug in de cijfers: de meeste reizigers hebben een eindbestemming nabij een van onze stations.’

Nu nog naar zee

Het laatste station van de metrolijn, Hoek van Holland Strand, komt direct aan zee te liggen. De aanleg is nog in voorbereiding. Van Gils, de verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Rotterdam: ‘Als ook het laatste stuk spoor in 2022 af is, heeft de regio er 25 kilometer metrospoor en een uniek metrostation in de duinen bij. Nu al biedt de aansluiting op het Rotterdamse netwerk veel forenzen en scholieren uitstekend woon-werkverkeer. Tegelijkertijd combineren we op deze lijn het metro- en goederenvervoer en hebben we te maken met bruggen en overgangen. Dat maakte de aanloop naar vandaag tot een complex traject en leidde tot vertragingen. Maar vanaf nu rijdt de metro en reis je in ruim een half uur van stad naar strand.’

MRDH, gemeente Rotterdam en RET: nú investeren in nieuwe verbindingen is noodzakelijk
Na de aanleg van de E-lijn in en de verlenging van metrolijn B is de urgentie om het metronetwerk in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) uit te breiden, er nog altijd. Rosier: ‘We zijn blij dat de verlengde metrolijn B nu rijdt, je ziet dat de metro’s direct vollopen. Daarmee beantwoorden we aan een toenemende vraag naar snel en goed OV in de Metropoolregio. Ook het succes van de E-lijn illustreert dit: het aantal instappers per werkdag is sinds de start van de metrolijn van 6.000 gestegen naar meer dan 45.000 nu.’

Maar we zijn er nog niet, aldus Rosier: ‘Het inwoneraantal van de Metropoolregio zal de komende decennia sterk groeien. Het aantal mensen dat hier naar toetrekt, is vergelijkbaar met het aantal inwoners van Utrecht. Dat vraagt om meer woningen, meer werkgelegenheid en betere bereikbaarheid. Er moeten straks aanzienlijk meer mensen vervoerd worden, terwijl OV en wegen nu al vollopen.’ Daarnaast staat Nederland voor een forse klimaatopgave, waardoor de urgentie toeneemt om meer mensen het OV in te krijgen. Unck benadrukt de noodzaak om nu te investeren: ‘Zowel vanuit ruimtelijk als economisch perspectief is investeren nodig. Daartoe is al herhaaldelijk opgeroepen door partijen als de OESO, het IMF en VNO-NCW. Hoe sneller hoe beter, want voordat een nieuwe lijn er ligt, ben je al snel tien jaar verder. De rijksbegroting staat er goed voor, dus het geld is er. Het moet alleen nog toegekend worden aan OV-projecten.’

Overzicht groeiambities OV Metropoolregio

Een belangrijke ambitie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is om viersporigheid tussen Leiden en Dordrecht te realiseren, waardoor hoogfrequent vervoer mogelijk wordt. Verder is er de wens een nieuwe metrolus van het Rotterdamse Kralingse Zoom via Rotterdam-Zuid naar Rotterdam CS te realiseren en de wens om automatisch rijden op het Rotterdamse metronetwerk mogelijk te maken. Ook voor de Haagse regio is er een visie op OV-ontwikkeling geformuleerd. Voor een overzicht van de toekomstplannen van de MRDH, zie ook de Toekomstvisie Oei, ik groei en de bijlage met de plannen van de RET.

Meer weten?

Neem contact op met Leendert Vermeulen (woordvoerder Arjan van Gils) - 06-18191104, Louis Hueber (woordvoerder MRDH) – 06-55740056 of Rolf Harbers (woordvoerder RET) – 06 – 18538837.

De eerste cijfers:

• We zijn inmiddels het half miljoen in- en uitstappers gepasseerd en zijn met ongeveer 700.000 nu onderweg naar het miljoen.
• Op weekdagen was het gemiddelde aantal in- en uitstappers ruim 24.000. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat het najaar vaak de drukste OV-tijd is en dat het afgelopen maand veel regende, dus dat we er niet zonder meer vanuit kunnen gaan dat dit ook het jaargemiddelde wordt.
• Na het toevoegen van de spitsritten op 4 november verwachten we nog enige stijging van het aantal in- en uitstappers.
• Een grote meerderheid van de reizigers heeft een eindbestemming nabij een RET-metrostation, wat de meerwaarde van de aantakking op het Rotterdamse metronetwerk aantoont.
• De RET heeft geen verstoringen gehad die tot grote vertragingen hebben geleid; het aantal ‘kleine’ verstoringen op het nieuwe traject is ongeveer gelijk aan dat op de rest van het metronetwerk.
• De RET heeft nu meer dan honderd kilometer metrotraject, en is daarmee het grootste metronetwerk van de Benelux.

Status verbeterpunten:

• Er kwamen klachten binnen over gladheid op de perrons. De RET heeft inmiddels maatregelen tegen de gladheid getroffen.
• Er zijn in de eerste twee weken verstoringen geweest bij de lift op Schiedam Nieuwland. Die zijn verholpen. De RET blijft het functioneren van de lift monitoren.
• Als het regent en waait, werkt de beschutting door de abri’s maar beperkt. De RET is aan het onderzoeken wat daaraan te doen is.
• Diverse reizigers hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer stallingsruimte voor fietsen op station Steendijkpolder in Maassluis. De RET is hierover in gesprek met de gemeente.
• Op sommige momenten past de beveiligingssoftware de snelheid ten onrechte automatisch naar beneden aan. Dit wordt op dit moment nog handmatig gereset. Dit verhelpt de RET met een software-update. Deze is al getest en inmiddels geïnstalleerd op het traject tussen Schiedam Nieuwland en Vlaardingen West. Later dit jaar wordt de installatie van de software-update afgerond en is het probleem grotendeels verholpen.

 

Openingsfeest Hoekse Lijn