Skip to content

Directieteam

In het directieteam van de RET hebben de directeuren en managers zitting die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van alle afdelingen binnen de RET. Hieronder een overzicht van de DT-leden en hun verantwoordelijkheden.

Linda Boot
Algemeen Directeur

Linda Boot is per 1 februari 2024 Algemeen Directeur. Ze leidt het Directieteam en is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de RET. Daarvoor stond ze aan het hoofd van diverse organisaties in sterk gereguleerde sectoren op het snijvlak van publiek en privaat. Dat deed ze als directeur-bestuurder bij afvalinzamelaar Cyclus, als bestuursvoorzitter van zorginstelling Pameijer en als Directeur van het Railbedrijf van HTM. Eerder was ze o.a. gemeentesecretaris bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Directeur bij het Ministerie van OCW.

Naast haar rol als hoofd van het Directieteam stuurt Linda Boot de volgende afdelingen aan: Strategie & Ontwikkeling, Communicatie, Marketing, Verkoop en Services, Veiligheid & Milieu en het Directiesecretariaat.

Nevenfunctie:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Regioplus
Hugo Mans
Financieel Directeur

Hugo Mans is sinds 21 juni 2021 Financieel Directeur (CFO) van de RET. Voordat hij bij de RET aantrad, vervulde hij uiteenlopende rollen als CFO en directeur van programma’s, projecten en  verandertrajecten. Dat deed hij onder meer bij NS, NedTrain en PwC.

Hugo Mans is verantwoordelijk voor de afdelingen Concern Control, Concern Administratie, Business & Project Control, Supply Chain Management, IT Services en Strategische Programma’s en Projecten.

Nevenfuncties:

  • Lid van Raad van Toezicht HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • Voorzitter Financiële Commissie TLS (TransLink Services)
  • Lid bestuur VSV (Vereniging van StreekVervoer)
Henk-Jan Bax
Directeur Techniek

Henk-Jan Bax is directeur Techniek. Hij is verantwoordelijk voor de afdelingen Asset Management, Infraservices, Ingenieursbureau en Vlootservices.

Voordat hij bij de RET in dienst kwam, vervulde Henk-Jan diverse managementrollen bij verschillende bedrijven. Zo was hij eindverantwoordelijk voor de techniek bij twee geautomatiseerde containerterminals van Hutchison Ports ECT Rotterdam en daarvoor service operations manager voor Scandinavië en de Benelux bij de Amerikaanse Multinational Cummins Inc.

Nevenfunctie:

  • Visiting lecturer Technische Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam
Angelique Heijnen
Directeur Personeel & Organisatie

Angelique Heijnen is sinds juni 2021 CHRO van de RET. Voordat zij bij de RET aantrad, vervulde zij uitlopende P&O management en directierollen binnen zowel de OV sector, de consultancy als de maritieme sector. Ze is ze onder andere werkzaam geweest bij NS, Human Capital Group en Van Oord. Haar laatste functie was als zelfstandig veranderkundig adviseur.

Angelique Heijnen is verantwoordelijk voor Beheer en Administratie, Gezondheidsmanagement, Leren en Ontwikkelen, P&O Advies en Recruitment.

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Everyone-inc (veranderkundig adviesbureau)
  • Mentor bij Duo for a Job
  • Aangesloten bij Meditaties-voor-kinderen als schrijver
Arthur Swaab
Directeur Exploitatie

Arthur Swaab is Directeur Exploitatie. Hij is in mei 2019 in dienst getreden bij de RET als Concessiemanager. Sinds 2021 is hij lid van het directieteam, waar hij eerder verantwoordelijk was voor de Strategie en Ontwikkeling van de RET. Voordat hij bij de RET aantrad, was hij 11 jaar zelfstandig consultant en werkte hij aan opdrachten bij diverse bedrijven. Dat deed hij onder meer bij ING, Nationale Nederlanden, UWV en ook de RET.

 

Marieke Beije
Manager Strategie & Ontwikkeling

Marieke Beije is sinds 15 november 2023 Manager Strategie en Ontwikkeling. Binnen haar afdeling vallen de clusters Concessiemanagement, Netwerk en Assets, Strategische informatievoorziening, Strategische Markt- en Productontwikkling en Innovatie.

Daarvoor werkte ze bij de RET als projectleider, bestuurssecretaris en concessiemanager.

Kirsten Warbout
Bestuurssecretaris

Kirsten Warbout is sinds 1 januari 2022 Bestuurssecretaris van de RET en de RvC. Hiervoor vervulde zij sinds 2008 diverse HR-rollen zoals beleidsadviseur, programmamanager en teammanager en heeft zij tijdelijk de Manager P&O vervangen.

Kirsten Warbout is verantwoordelijk voor het bestuurssecretariaat, juridische zaken, privacy en de functionaris gegevensbescherming.

 

Bij de RET staan kwaliteit en diversiteit voorop. In het directieteam is er diversiteit in leeftijdsopbouw, geslacht en achtergrond. Bij de invulling van de laatste posities van de directieteamleden is zorgvuldig gekeken naar zowel het gewenste profiel als de gewenste evenwichtige verdeling. We streven er naar om aan de doelstellingen van de Wet bestuur & toezicht te voldoen.