Skip to content

Missie en visie

Missie

De RET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger van nu én van de toekomst.

Visie

Ons doel is om binnen een uur van deur-tot-deur in de Randstad te reizen in samenwerking met onze partners. De RET realiseert dit als dé mobiliteitsregisseur in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bestrijkt daarin haar hele concessiegebied. Zij verbindt daarbij als mobiliteitsregisseur alle mobiliteiten die onderdeel uitmaken van de deur-tot-deur reis. De RET streeft naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer met de hoogste kwaliteit voor de reiziger. We zijn dan ook ‘aardig onderweg’. We gaan voor comfortabel en zorgeloos reizen, een goede prijs en service met een glimlach. De klant is ons vertrek- en eindpunt. Omdat zowel de bus- als railconcessie aan ons zijn inbesteed, kunnen wij de efficiency voordelen die hieruit voortvloeien benutten.

Onze regio verandert in de komende decennia ingrijpend. Er komen meer dan 200.000 nieuwe woningen bij. Daarnaast verandert de mobiliteitsmarkt. Onze ambitie is om met hoog frequent openbaar vervoer, nieuwe lightrailverbindingen en een volautomatisch metronetwerk onze capaciteit te vergroten en met innovatieve, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen uit te breiden naar omliggende gemeenten en de nu nog beperkt ontsloten gebieden. Dit vraagt om financieringsoplossingen met oog voor de beperkte financiële middelen, en een open blik. We koppelen vraagafhankelijk vervoer, deelvervoersconcepten en andere mobiliteitsdiensten aan elkaar. Onze ambitie is schone en CO2-neutrale mobiliteit in 2030.

We investeren in kundige en servicegerichte medewerkers, uitstekende infrastructuur, modern materieel, en meer en betere voorzieningen. ‘Aardig onderweg’ geeft aan dat we ons  voortdurend blijven vernieuwen. Met een duidelijk doel voor ogen, waarbij we de lat steeds hoger leggen. Zo kunnen we het hoge niveau van service, kwaliteit, professionaliteit, (sociale) veiligheid en klanttevredenheid blijven bieden dat ons voor ogen staat.

Als onderneming zijn we naast logistieke verbinder ook sociale verbinder. Al bijna 150 jaar zijn we sterk verbonden met de Rotterdamse regio. Dat uit zich in actieve samenwerking met andere organisaties in de regio en een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij. Op een inspirerende en interactieve manier willen we van meerwaarde voor de samenleving zijn.

Meer lezen over onze missie?