Basisopleiding lwb-, llv-, en vhp-metro

Leider werkplekbeveiliging, leider lokale veiligheid en veiligheidspersoon Metro (Lwb-, llv-, vhp-metro) 

Dit is een basisopleiding ter voorbereiding op de certificering door railAlert. 

In het Normenkader Veilig Werken en in het Voorschrift Veilig Werken Metro is opgenomen dat personen, voor het mogen uitvoeren van een veiligheidstaak, moeten beschikken over een geldig certificaat van railAlert voor de betreffende taak. Sinds november 2020 moeten nieuwe lwb-, llv- en vhp-metro het landelijk theorie- en praktijkexamen van railAlert behaald hebben om gecertificeerd te zijn en veiligheidstaken te mogen uitvoeren. Om aan het nieuwe normkader te voldoen, heeft de RET een nieuwe lwb-opleiding ontwikkeld waarmee een landelijke kwalificatie behaald kan worden.

Door de combinatie van e-learning modules, theorielessen en praktijkdagen worden op een interactieve manier alle taken en verantwoordelijkheden van lwb/llv-metro en vhp-metro toegelicht en beoefend. Met de behaalde kwalificatie kun je in heel Nederland aan de slag, mits er geen aanvullende lokale eisen gesteld worden en de keuringen in orde zijn.

Bij de RET en HTM geldt zo’n verplichte aanvullende opleiding.

Opleidingsduur: 5 dagen

Inhoud: Tijdens de basisopleiding doe je voorafgaand aan de eerste opleidingsdag voorkennis op via interactieve e-learning modules. In de klassikale lessen worden de onderwerpen verder uitgediept en ben je actief bezig met voorbeeldsituaties en veiligheidscommunicatie. De nieuwe kennis wordt ondersteund met praktische voorbeelden en door taken direct te beoefenen in de praktijk, zoals het aanmelden met de portofoon. De opleiding bevat enkele praktijkdagen waarin alle verantwoordelijkheden en taken ingezet worden langs de baan en voldoende ruimte is om de rol van lwb-, llv-, en vhp-metro eigen te maken.  

Eisen: Vanaf 1 september 2020 is een Digitaal Veiligheidspaspoort voor Metro (DVP) verplicht voor iedereen die zich op de metrobaan begeeft. In het bezit zijn van een geldige DVP-pas Metro met de bijbehorende trainingen voor het veilig werken langs het spoor of de metrobaan (vanaf september 2020) is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding(en). De DVP-pas kan behaald worden via railAlert.

Let op! Wij verwachten dat je als deelnemer in bezit bent van een geldige DVP-metropas voor toegang tot de metrobaan voorafgaand aan de start van de opleiding. Wij accepteren geen dagpas. 

Psychologische keuring

  • Eenmalige keuring niveau lwb/llv-metro
  • Psychologische keuring op niveau veiligheidsman (max. vier jaar geldig)

Medische keuring

  • Medische keuring op niveau veiligheidsman (max. vier jaar geldig)

Minimaal 18 jaar oud en een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Examinering:

Theorie

  • Op dag 3 wordt het theorie-examen gemaakt voor de rol van lwb/llv-metro. De rol van lwb/llv-metro en vhp-metro zijn beide onderdeel van deze opleiding. De rol van vhp-metro is van een lager niveau dan lwb/llv, daarom hoeft enkel het theorie-examen voor lwb/llv-metro gemaakt te worden.
  • Het examen vindt plaats in Rotterdam met ondersteuning van een examinator van BTC.
  • De kosten voor dit examen vallen buiten de opleidingsprijs, gezien iedere organisatie zelf zijn deelnemers moet inschrijven bij BTC/RailCenter en de organisatie hiervoor een aparte factuur ontvangt.

Praktijk

  • Onderdeel van de landelijke certificering door railAlert zijn de praktijkbeoordelingen voor lwb/llv-metro en vhp-metro.
  • De praktijkbeoordelingen worden tijdens de praktijkdagen van de opleiding ingevuld en na behalen ook afgetekend door een praktijkbeoordelaar van de RET.
  • De organisatie ontvangt deze ingevulde praktijkbeoordelingen na de opleiding en dient deze te uploaden in de omgeving van BTC/RailCenter.

Kwalificaties: Na het behalen van de basisopleiding en het uploaden van de behaalde praktijkbeoordelingen is de deelnemer voor drie jaar gekwalificeerd voor de rol van lwb/llv-metro en vhp-metro. Deze kwalificaties worden automatisch bijgeschreven op de DVP-pas, de organisatie ontvangt hiervoor een certificaat van BTC.

Deelnemersgroep: Minimaal 4 personen en maximaal 6 personen per opleidingsgroep.

Kosten per deelnemer*: 1.150 euro* (excl. BTW).

*Exclusief kosten voor theorie- en praktijkexamen railAlert.

Geldigheid en herinstructie: De geldigheid van de kwalificatie(s) is drie jaar. Herinstructie is ook mogelijk via de RET en bestaat de eerste keer uit een verkorte versie van de basisopleiding (2 dagen) met theorie- en praktijkexamen. Voor meer informatie over de certificeringseisen zie de website van railAlert.

Een voorwaarde voor deelname aan de herinstructie is voldoen aan de eisen zoals beschreven onder het kopje 'eisen bij de opleiding'. In het bezit zijn van een geldige DVP-metro en geldige keuringen is vereist. Wij accepteren geen DVP dagpas. 

Voor meer informatie over de opleiding neem contact op met I&T@ret.nl.

Inschrijven

Inschrijven voor de opleiding kan door een e-mail te sturen naar I&T@ret.nl.

Inschrijven voor het examen dient gedaan te worden door de werkgever zelf via www.railcenter.nl of www.b-t-c.nl.

Let op! De RET zal aangeven voor welke examendatum de deelnemer aangemeld moet worden. Het examen is namelijk onderdeel van de opleiding en vindt plaats in Rotterdam. 

Algemene voorwaarden

- Een deelnemer kan een opleiding kosteloos annuleren binnen een termijn van 25 dagen. Bij annulering na deze termijn wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
- Bij annulering binnen 24 uur voor de start van de opleiding of het niet komen opdagen tijdens de opleiding wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
- Een annulering van de opleiding kan ook kosteloos worden opgevangen door een andere collega voor deze plek aan te melden. Dit moet minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven.

RET behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een opleiding te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.