Skip to content

Basisopleiding lwb-, llv-, en vhp-metro

Leider werkplekbeveiliging, leider lokale veiligheid en veiligheidspersoon Metro (Lwb-, llv-, vhp-metro) 

Dit is een basisopleiding ter voorbereiding op de certificering door railAlert. 

In het Normenkader Veilig Werken en in het Voorschrift Veilig Werken Metro is opgenomen dat personen, voor het mogen uitvoeren van een veiligheidstaak, moeten beschikken over een geldig certificaat van railAlert voor de betreffende taak. Sinds november 2020 moeten nieuwe lwb-, llv- en vhp-metro het landelijk theorie- en praktijkexamen van railAlert behaald hebben om gecertificeerd te zijn en veiligheidstaken te mogen uitvoeren. Om aan het nieuwe normkader te voldoen, heeft de RET een nieuwe lwb-opleiding ontwikkeld waarmee een landelijke kwalificatie behaald kan worden.

Door de combinatie van e-learning modules, theorielessen, praktijkdagen en een praktijkstage worden op een interactieve manier alle taken en verantwoordelijkheden van lwb/llv-metro en vhp-metro toegelicht en beoefend. Met de behaalde kwalificatie kun je in heel Nederland aan de slag, mits er geen aanvullende lokale eisen gesteld worden en de keuringen in orde zijn.

Bij de RET en HTM geldt zo'n verplichte aanvullende opleiding, dit is de kopopleiding. Klik voor meer informatie over deze opleiding.

Wanneer je zowel de basisopleiding als de kopopleiding volgt, ziet dit er als volgt uit.

  Basisopleiding Kopopleiding volledig RET-werkgebied Kopopleiding HTM-werkgebied
Theorieën 3 dagen 1 dag Halve dag
Praktijkstage Ja (min.) 5 nachten Ja, maar onderdeel van theoriedag Ja, maar onderdeel van theoriedag
Praktijkbeoordeling Ja (1 nacht) Ja Ja

 

Basisopleiding lwb-, llv-, en vhp-metro

Opleidingsduur: 3 dagen theorie en praktijkstage- en beoordelingsnacht (min. 5 en max. 10 nachten).

Inhoud: Tijdens de basisopleiding doe je voorafgaand aan de eerste opleidingsdag voorkennis op via interactieve e-learning modules via het RET leerplatform. Tijdens de klassikale lessen worden vervolgens de onderwerpen verder uitgediept en ben je actief bezig met voorbeeldsituaties en veiligheidscommunicatie. De nieuwe kennis wordt ondersteund met praktische voorbeelden en door taken direct te beoefenen in de praktijk, zoals het aanmelden met de portofoon. De opleiding bevat daarom een praktijkdag waarin de theorie wordt beoefend in de praktijk en de praktijkbeoordeling van de vhp-metro wordt afgerond. Dit is een eerste kennismaking met de praktijk (vhp), maar de praktijk van de llv- en lwb-metro is complexer en zal uiteindelijk worden beoefend en beoordeeld tijdens de praktijkstage. De theorie-dagen worden afgesloten met een landelijk theorie-examen van RailAlert afgenomen op de RET locatie. 

Inhoud praktijkstage en beoordeling: Na het behalen van het theorie-examen en de vhp-metro praktijkbeoordeling volgt de praktijkstage van de llv- en lwb-metro. Deze praktijkstage wordt begeleid door een praktijkbegeleider van één van de vier door de RET gecertificeerde infrabedrijven. Deze praktijkstage bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 praktijknachten. De praktijkstage eindigt met een onafhankelijk praktijkbeoordeling llv- en lwb-metro op basis van het praktijkbeoordelingsformulier van RailAlert door een praktijkbeoordelaar. Bij een reguliere doorloop van de praktijk, vindt de praktijkbeoordeling plaats in de zesde praktijknacht.

Eisen: Vanaf 1 september 2020 is een Digitaal Veiligheidspaspoort voor Metro (DVP) verplicht voor iedereen die zich op de metrobaan begeeft. In het bezit zijn van een geldige DVP-pas Metro met de bijbehorende trainingen voor het veilig werken langs het spoor of de metrobaan (vanaf september 2020) is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding(en). De DVP-pas kan behaald worden via railAlert. Ook dient iedere deelnemer een bruikbare DVP-app op zijn smartphone beschikbaar te hebben.

Laat op! Wij verwachten dat je als deelnemer in bezit bent van een geldige DVP-metropas voor toegang tot de metrobaan voorafgaand aan de start van de opleiding. Wij accepteren geen dagpas.

Psychologische keuring

 • Eenmalige keuring niveau lwb/llv-metro
 • Psychologische keuring op niveau veiligheidspersoon (max. vier jaar geldig)

Medische keuring

 • Medische keuring op niveau veiligheidspersoon (max. vier jaar geldig)

Minimaal 18 jaar oud en een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Examinering:

Theorie

 • Op dag 3 wordt het theorie-examen afgenomen voor de rol van lwb/llv-metro. De rol van lwb/llv-metro en vhp-metro zijn beide onderdeel van deze opleiding. De rol van vhp-metro betreft een lager niveau dan lwb/llv, daarom hoeft enkel het theorie-examen voor lwb/llv-metro gemaakt te worden.
 • Het examen is onderdeel van de opleiding en vindt plaats in Rotterdam met ondersteuning van een examinator van BTC.
 • De kosten voor dit examen vallen buiten de opleidingsprijs, de deelnemers worden wel door de RET ingeschreven bij BTC/RailCenter.
 • De externe organisatie ontvangt een aparte factuur vanuit BTC/RailCenter voor deelname aan het Theorie-examen. 

Praktijk

 • Onderdeel van de landelijke certificering door railAlert is de praktijkbeoordeling voor de vhp-metro en de lwb/llv-metro.
 • De praktijkbeoordeling van de vhp-metro wordt tijdens de praktijkdag van de opleiding ingevuld en na behalen ook afgetekend door een praktijkbeoordelaar van de RET.
 • De praktijk van de llv- en lwb-metro wordt allereerst beoefend in een onafhankelijke praktijkstage door een door de RET gecertificeerde railinfrabedrijf. De praktijkstage bestaat (afhankelijk van het kunnen aantonen van kennis en vaardigheden) uit minimaal 5 en maximaal 10 praktijknachten. Na deze praktijkstage vindt de onafhankelijke praktijkbeoordeling plaats. 
 • De werkgever ontvangt deze ingevulde praktijkbeoordelingen na de opleiding en dient deze zelf te uploaden in de omgeving van BTC/RailCenter.

Kwalificaties: Na het behalen van de basisopleiding en het uploaden van de behaalde praktijkbeoordelingen is de deelnemer voor drie jaar gekwalificeerd voor de rol van lwb/llv-metro en vhp-metro. Deze kwalificaties worden automatisch bijgeschreven op de DVP-pas, de organisatie ontvangt hiervoor een certificaat van BTC.

Deelnemersgroep: 6 personen per opleidingsgroep.

Kosten per deelnemer*: 1.203,00 euro (excl. BTW)

*Exclusief kosten voor theorie- en praktijkexamen railAlert.
*De kosten worden voorafgaand aan de opleiding gefactureerd en dienen voor de start van de eerste opleidingsdag voldaan te zijn.

Geldigheid en herinstructie*:

De geldigheid van de kwalificatie(s) is drie jaar. Herinstructie is ook mogelijk via de RET en bestaat uit een verkorte versie van de basisopleiding (1 dag theorie en 1 praktijknacht) met theorie- en praktijkexamen. 

Kosten herinstructie per deelnemer**: 925,71 euro (excl. BTW).

*De herinstructie opleiding kan enkel gevolgd worden voordat de huidige kwalificatie verloopt. Na het verlopen van de kwalificatiedatum moet de volledige opleiding opnieuw gevolgd worden. 

**Exclusief kosten voor theorie- en praktijkexamen railAlert.

Voor meer informatie over de certificeringseisen zie de website van railAlert.

De voorwaarden voor deelname aan de herinstructie is gelijk aan de eisen zoals beschreven onder het kopje 'eisen bij de opleiding'. Samengevat: In het bezit zijn van een geldige DVP-metro, een bruikbare DVP-app en geldige keuringen is vereist. Wij accepteren geen DVP dagpas. 

Voor meer informatie over de opleiding neem contact op met opleidingsloket-techniek@ret.nl.  

Inschrijven

Inschrijven voor de opleiding kan door een e-mail te sturen naar opleidingsloket-techniek@ret.nl.

Algemene voorwaarden

- Een deelnemer kan een opleiding kosteloos annuleren tot een termijn van 25 dagen. Bij annulering ná deze termijn zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen.
- Bij annulering binnen 24 uur voor de start van de opleiding of het niet komen opdagen tijdens de opleiding wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
- Een annulering van de opleiding kan ook kosteloos worden opgevangen door een andere collega voor deze plek aan te melden die aan de eisen voor deelname voldoet. Dit moet minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven.

RET behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een opleiding te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.