Veiligheidspersoon Tram (vhp-tram)

Deze opleiding is een aanvulling op het Voorschrift Veilig Werken Tram (VVW-Tram) van de stichting railAlert. In de aanvullende opleiding word je opgeleid tot veiligheidspersoon Tram (vhp-Tram) en ben je bevoegd voor het werken in, naast en op de trambaan in het RET-gebied in Rotterdam.

De opleiding bestaat uit het behalen van een kwalificatie bij railAlert en een aanvullende training voor het werken binnen het RET-werkgebied, zoals hieronder beschreven:

  • VVWT (Stichting railAlert)
  • Vhp-Tram basistoets eventueel aangevuld met HTM en/of GVB

Je moet zelf de toets aanvragen via Stichting railAlert en ontvangt hiervoor een e-learning ter voorbereiding.

RWT (RET)  

Deze training van één dag stoomt de deelnemer klaar voor de rol van vhp-Tram. Tijdens deze dag worden theorie aangevuld met praktijkoefeningen, zodat de opgedane kennis direct toegepast kan worden. In de ochtend wordt de deelnemers alles vertelt wat hij/zij moet weten om veilig te kunnen werken. Na het volbrengen van de theorie toets, worden de mouwen opgestroopt en gaat de groep naar buiten. Tijdens dit praktijkgedeelte wordt de theorie die in de ochtend is behandeld herhaald en toegepast binnen het RET gebied. Zo komen onder andere de veiligheidsregels aan bod en wordt de communicatie geoefend. Na een dag training is de deelnemer volledig competent om aan de slag te gaan.

Opleidingsduur: 6 uur

Eisen: Om deel te kunnen nemen aan het RWT (RET) moet je (aantoonbaar) in het bezit zijn van een DVP of hebben deelgenomen aan de basistoets bij aanvang van de cursusdag en deze met een positief resultaat hebben afgerond.  

Kwalificaties: Na het behalen van het examen bij railAlert wordt de kwalificatie voor drie jaar bijgeschreven op de DVP-pas. De kwalificatie voor RWT van de RET is ook drie jaar geldig en wordt bijgeschreven op de REV-pas, deze wordt uitgegeven door de RET (of de pas van het betreffende lokaalspoor).

Deelnemersgroep: Minimaal 3 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Kosten per deelnemer: 115 euro (excl. BTW).

Kosten zijn exclusief kosten voor examens bij railAlert.

Stuur voor meer informatie een mail naar I&T@ret.nl.

Algemene voorwaarden

Een deelnemer kan een opleiding kosteloos annuleren binnen een termijn van 25 dagen. Bij annulering na deze termijn wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 24 uur voor de start van de opleiding of het niet komen opdagen tijdens de opleiding wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Een annulering van de opleiding kan ook kosteloos worden opgevangen door een andere collega voor deze plek aan te melden. Dit moet minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven.

RET behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een opleiding te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.