Raad van Commissarissen

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal acht jaar aanblijven. De termijnen van de zittende commissarissen zijn opgenomen in het rooster van aftreden.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de RvC een auditcommissie (AC) ingesteld. De RvC en de AC hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement, het auditcommissiereglement en het reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie. 

Leden Raad van Commissarissen

Charlotte Insinger (1965), voorzitter

Commissaris sinds: 1 mei 2020

Huidige zittingstermijn: 2020 - 2024

 

 

Overige functies: 

 • Investment Director Cerberus Global Investments BV
 • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Vastned Retail NV
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Hogeschool Rotterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer

Guido Dubbeld (1971), commissaris 

Commissaris sinds: 1 mei 2020

Huidige zittingstermijn: 2020-2024 

Hoofdfunctie: CFO Eneco Groep BV (tot april 2021)

 

Engbert Verkoren (1968), commissaris 

Commissaris sinds: 1 februari 2019

Huidige zittingstermijn: 2019-2023 

Hoofdfunctie: CEO Conclusion

 

Nevenfuncties

 • Lid Economic Board Utrecht
 • Lid Raad van Commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV

Karin Bax (1969), commissaris

Commissaris sinds: 1 juli 2017

Huidige zittingstermijn: 2017 – 2021

Hoofdfunctie: Directeur NL Works

 

Steven Lak (1954), commissaris

Commissaris sinds: 1 januari 2019

Huidige zittingstermijn: 2019 - 2023

 

 

Hoofdfunctie: 

 • Voorzitter evofenedex

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV BV
 • Lid Raad van Commissarissen SMT Holding NV                                                                        
 • Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven 
 • Lid Raad van Commissarissen Portbase BV
 • Lid Raad van Commissarissen HES Beheer BV
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW en hoofdbestuur MKB Nederland
 • Voorzitter Raad van Toezicht / Raad van Advies Nederland Distributieland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business
 • Voorzitter Spoorgoederentafel en lid OV- en Spoortafel
 • Lid Topsector Logistiek
 • Voorzitter Logistieke Alliantie