Skip to content

Raad van Commissarissen

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal acht jaar aanblijven. De termijnen van de zittende commissarissen zijn opgenomen in het rooster van aftreden.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de RvC een auditcommissie (AC) ingesteld. De RvC en de AC hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement, het auditcommissiereglement en het reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie. 

Leden Raad van Commissarissen

Charlotte Insinger
voorzitter en lid selectie- en remuneratiecommissie

Commissaris sinds: 1 mei 2020

Huidige zittingstermijn: 2020 - 2024

 

Overige functies: 

 • Non-executive chair Board Blackrock Nederland BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
 • Lid Raad van Commissarissen van Oord NV
 • Lid Raad van Advies CBS
Guido Dubbeld
commissaris en voorzitter auditcommissie

Commissaris sinds: 1 mei 2020

Huidige zittingstermijn: 2020-2024

 

Overige functies:

 • Lid RvC Invest International, voorzitter auditcommissie
 • Lid curatorium Nijenrode
 • Lid Bestuur stichting Tijdelijk Noodfonds Energie
 • Lid Raad van advies Cellcius
 • Lid Raad van advies Salacia
Karin Bax
commissaris en voorzitter selectie en remuneratiecommissie

Commissaris sinds: 1 juli 2017

Huidige zittingstermijn: 2021 – 2025

 

Overige functies:

 • Directeur NLWorks
 • Lid van de Raad van Commissarissen van TwynstraGudde
Steven Lak
commissaris en lid auditcommissie

Commissaris sinds: 1 januari 2019

Huidige zittingstermijn: 2023 - 2027

 

Overige functies:

 • Voorzitter evofenedex
 • Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV BV
 • Lid Raad van Commissarissen SMT Holding NV
 • Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven 
 • Lid Raad van Commissarissen HES Beheer BV
 • Lid Raad van Commissarissen van NIBA BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen SwitcH2 BV
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW en hoofdbestuur MKB Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business
 • Lid OV- en Spoortafel
 • Lid Topsector Logistiek
 • Voorzitter Logistieke Alliantie
Henk Bothof
Commissaris en lid auditcommissie

Commissaris sinds: 19 september 2023

Huidige zittingstermijn: 2023 - 2027

 

Overige functies: 

 • CIO/Bestuurder Stichting BKR
Kirsten Warbout
bestuurssecretaris

Kirsten Warbout is sinds 1 januari 2022 Bestuurssecretaris van de RET en de RvC. Hiervoor vervulde zij sinds 2008 diverse HR-rollen zoals beleidsadviseur, programmamanager en teammanager en heeft zij tijdelijk de Manager P&O vervangen.

Kirsten Warbout is verantwoordelijk voor het bestuurssecretariaat, juridische zaken, privacy en de functionaris gegevensbescherming.