Raad van Commissarissen

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 12 jaar aanblijven.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de raad een auditcommissie ingesteld. De Raad van Commissarissen (RvC) en de auditcommissie (AC) hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement en het auditcommissiereglement.

Leden Raad van Commissarissen

Tineke Bahlmann (1950), voorzitter

Commissaris sinds: 20 oktober 2015

Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019

Hoofdfuncties:

 • Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Utrecht
 • Organisatieadviseur

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstad Ziekenhuis
 • Lid Raad van Commissarissen Stedin N.V.
 • Lid Raad van Advies en audit committee Sociale Verzekerings Bank SVB
 • Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Max Havelaar
 • Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam
 • Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap
 • Lid Raad van Toezicht NAGA Amsterdam

Mirjam Nouwen (1958), vicevoorzitter

Commissaris sinds: 1 oktober 2015

Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019

Hoofdfunctie:

 • Adviespraktijk (corporate) finance

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
 • Lid Raad van Commissarissen AEB Amsterdam en voorzitter audit committee
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Hypotheken Fonds (NHF)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Moonen Packaging Group B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.
 • Voorzitter Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
 • Lid Bestuur Stichting Derdengelden YourGift Cards

Steven Lak (1954), commissaris

Commissaris sinds: 1 januari 2019

Huidige zittingstermijn: 2019 - 2023

Hoofdfuncties:

 • Voorzitter Deltalinqs
 • Voorzitter Rotterdam Port Promotion Council (RPPC)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen evofenedex B.V. en Voorzitter Vereniging evofenedex

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen ThyssenKrupp Veerhaven B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Ertsoverslag Europoort C.V. (EECV)                                                                                 
 • Non Executive Board Member SMT Holding SA                                                                        
 • Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven
 • Lid Raad van Commissarissen Portbase
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW                                                                                      
 • Voorzitter Stichting Philharmonisch Festival (Gergiev Festival) Rotterdam                  
 • Voorzitter Raad van Toezicht / Raad van Advies Nederland Distributieland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business
 • Voorzitter Spoorgoederentafel

Victor van der Chijs (1960), commissaris

Commissaris sinds: 1 februari 2011

Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente

Nevenfuncties (professioneel):

 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep BV
 • Vice voorzitter European Consortium of Innovative Universities
 • Lid VSNU en Stuurgroep internationalisering
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur 4TU.Federatie
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Voorzitter Raad van Toezicht Kennisland
 • Lid Dagelijks Bestuur Twente Board

Karin Bax (1969), commissaris

Commissaris sinds: 1 juli 2017

Huidige zittingstermijn: 2017 – 2021

Hoofdfunctie:

 • Change Manager HEINEKEN International