Skip to content

Raad van Commissarissen

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal acht jaar aanblijven. De termijnen van de zittende commissarissen zijn opgenomen in het rooster van aftreden.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de RvC een auditcommissie (AC) ingesteld. De RvC en de AC hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement, het auditcommissiereglement en het reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie. 

Leden Raad van Commissarissen

Steven Lak
voorzitter, lid selectie- en remuneratiecommissie

Commissaris sinds: 1 januari 2019

Huidige zittingstermijn: 2023 - 2027

 

Overige functies:

 • Voorzitter Haventafel Zeeland-Brabant
 • Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV BV
 • Non-executive Board Member SMT Holding NV
 • Vice Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven
 • Lid Raad van Commissarissen van NIBA BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen SwitcH2 BV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business
Guido Dubbeld
commissaris en voorzitter auditcommissie

Commissaris sinds: 1 mei 2020

Huidige zittingstermijn: 2020-2024

 

Overige functies:

 • Lid RvC Invest International, voorzitter auditcommissie
 • Lid RvC Elestor
 • Raad (-plaatsvervanger) Ondernemingskamer
 • Lid Bestuur stichting Tijdelijk Noodfonds Energie
 • Lid Raad van advies Salacia
 • DGA OxyNobel BV
Karin Bax
commissaris en voorzitter selectie en remuneratiecommissie

Commissaris sinds: 1 juli 2017

Huidige zittingstermijn: 2021 – 2025

 

Overige functies:

 • Directeur NLWorks
 • Lid van de Raad van Commissarissen van TwynstraGudde
Henk Bothof
commissaris en lid auditcommissie

Commissaris sinds: 19 september 2023

Huidige zittingstermijn: 2023 - 2027

 

Overige functies: 

 • CIO/Bestuurder Stichting BKR
Patricia Vitalis
commissaris en lid auditcommissie

Commissaris sinds: 1 mei 2024

Huidige zittingstermijn: 2024 - 2028

 

Overige functies:

 • Executive Director Schiphol Operations is directielid Royal Schiphol Group
 • Toezichthouder Stichting Valk
 • Bestuurslid Nederland Distributieland
 • Bestuurslid Vereniging van Nederlandse Luchthavens

 

 

Kirsten Warbout
bestuurssecretaris

Kirsten Warbout is sinds 1 januari 2022 Bestuurssecretaris van de RET en de RvC. Hiervoor vervulde zij sinds 2008 diverse HR-rollen zoals beleidsadviseur, programmamanager en teammanager en heeft zij tijdelijk de Manager P&O vervangen.

Kirsten Warbout is verantwoordelijk voor het bestuurssecretariaat, juridische zaken, privacy en de functionaris gegevensbescherming.