Raad van Commissarissen

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 12 jaar aanblijven.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de raad een auditcommissie ingesteld. De Raad van Commissarissen (RvC) en de auditcommissie (AC) hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement en het auditcommissiereglement. Daarnaast is er een Selectie- en Remuneratiecommissie met een eigen reglement. Commissarissen worden geworven aan de hand van een profielschets.

Leden Raad van Commissarissen

Tineke Bahlmann (1950), voorzitter

Commissaris sinds: 20 oktober 2015

Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019

 

 

Nevenfuncties (professioneel):

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstad Ziekenhuis
 • Lid Raad van Advies en Auditcommissie Sociale Verzekerings Bank
 • Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen BV Houdstermaatschappij Zuid-Holland

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht NAGA Foundation Amsterdam

Mirjam Nouwen (1958), vicevoorzitter

Commissaris sinds: 1 oktober 2015

Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019

 

 

Hoofdfunctie:

 • Adviespraktijk (corporate) finance

Nevenfuncties (professioneel):

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Hypotheken Fonds (Munt Hypotheken)
 • Lid Raad van Toezicht Nationaal Restauratiefonds

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Lid Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Urgente Noden Haarlem

Karin Bax (1969), commissaris

Commissaris sinds: 1 juli 2017

Huidige zittingstermijn: 2017 – 2021

 

 

Hoofdfunctie:

 • Change Manager HEINEKEN International

Steven Lak (1954), commissaris

Commissaris sinds: 1 januari 2019

Huidige zittingstermijn: 2019 - 2023

 

 

Hoofdfuncties:

 • Voorzitter Deltalinqs
 • Voorzitter evofenedex

Nevenfuncties (professioneel):

 • Lid Raad van Commissarissen dochterondernemingen ThyssenKrupp: Veerhaven BV en EECV BV
 • Lid Raad van Commissarissen SMT Holding NV                                                                        
 • Voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven en vice voorzitter BPVH
 • Lid Raad van Commissarissen Portbase BV

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW                                                                                                    
 • Voorzitter Raad van Toezicht / Raad van Advies Nederland Distributieland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland in Business
 • Voorzitter Spoorgoederentafel en lid OV- en Spoortafel

Engbert Verkoren (1968), commissaris

Commissaris sinds: 1 februari 2019

Huidige zittingstermijn: 2019-2023 

Hoofdfunctie:

 • CEO Conclusion

Nevenfuncties (professioneel):

 • Lid Economic Board Utrecht