Skip to content

Veiligheid

Reizigers snel, comfortabel én veilig op de plaats van bestemming brengen. Daar draait alles om bij de RET. Elke dag staan honderden medewerkers klaar voor uw veilige en ontspannen reis. Dat gebeurt door servicegerichtheid en – waar nodig – de-escalatie voorop te stellen. RET-medewerkers krijgen elk jaar goede trainingen, er wordt nauw samengewerkt met de gemeente en politie en we gebruiken diverse technologieën, zoals metropoortjes, bodycams en cameratoezicht.

Mensenwerk

Veiligheid is mensenwerk. Er zijn nogal wat medewerkers betrokken bij uw veilige vervoer. Niet alleen de buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, maar ook toezichthouders, zoals controleurs, conducteurs, OV-surveillanten en servicemedewerkers. Zij hebben een belangrijke rol bij de beleving van veiligheid op de stations, bij de haltes en in de voertuigen. 

Aanpak incidenten

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt, ook in de late, stille uren. Duizenden camera’s op stations en in alle voertuigen helpen toezicht te houden. De RET registreert en analyseert incidenten. Daardoor worden gericht maatregelen genomen, zoals het inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) op locaties waar veel zwartrijders instappen. Naast conducteurs op de tram houden ook OV-surveillanten toezicht in de metro. 

Samenwerking

Als bedrijf dat nauw betrokken is bij de stad en regio Rotterdam, gebruiken we onze voelsprieten voor wat er in de omgeving leeft. Er is een gerichte samenwerking met gemeenten, OM en politie. Op de E-lijn wordt samengewerkt met de Haagse vervoerder HTM. Op feestdagen en bij evenementen is er extra personeel, zodat het vervoer op rolletjes blijft lopen.