Veiligheid

Reizigers snel, comfortabel én veilig op de plaats van bestemming brengen. Daar draait alles om bij de RET. Elke dag staan zo´n 750 medewerkers klaar voor de veiligheid van de passagiers. Zij zorgen ervoor dat onze klanten zich gedurende de hele reis veilig en ontspannen kunnen voelen. Met goede training, samenwerking en professioneel cameratoezicht zetten we ons hier dagelijks voor in.

Mensenwerk

Veiligheid is mensenwerk. Er zijn nogal wat medewerkers betrokken bij het veilig vervoeren van onze reizigers. Dat zijn niet alleen de buschauffeurs, tram- en metrobestuurders. Maar ook alle toezichthouders, zoals conducteurs, controleurs, surveillanten en beheerders van de metrostations. Zij hebben een belangrijke rol bij de beleving van veiligheid op de stations, bij de haltes en in de voertuigen. We helpen de reizigers op weg met actuele informatie. Via onze eigen medewerkers, maar ook via bijvoorbeeld internet en beeldschermen in de voertuigen. We trainen onze professionals jaarlijks, zodat ze ook in lastige situaties service met een glimlach kunnen verlenen. En voor reizigers met angst voor de metro verzorgen we vier keer per jaar de cursus ‘Ontspannen reizen’.

Aanpak incidenten

We vinden het belangrijk dat onze reizigers zich veilig voelen, ook in de late, stille uren. Zo’n 6.000 camera’s op de stations en in alle voertuigen helpen ons om toezicht te houden. We registreren en analyseren incidenten met behulp van ons informatiesysteem. Daardoor kunnen we gericht maatregelen nemen. We zetten bijvoorbeeld Buitengewoon Opsporingsambtenaren in op locaties waar veel zwartrijders instappen. En sinds 2011 houden naast conducteurs ook OV-surveillanten toezicht in de metro. Al die maatregelen helpen. Het gemiddelde percentage zwartrijders in onze bussen, trams en metro’s is minder dan 1%.

Samenwerking

Als bedrijf dat nauw betrokken is bij de stad en regio Rotterdam, gebruiken we onze voelsprieten voor wat er in de omgeving leeft. We werken samen met deelgemeenten, geven gastlessen op scholen en houden gebiedsgerichte acties met politie en Stadstoezicht. Op RandstadRail werken we samen met de HTM. En op feestdagen en bij evenementen zetten we extra personeel in, zodat het vervoer op rolletjes blijft verlopen. We luisteren naar onze klanten, doen regelmatig onderzoek en brengen verbeteringen aan. Zo voorzien we de stations van allerlei gemakken en houden we onze voertuigen en stations schoon en heel. Want een prettige omgeving draagt bij aan een prettige reis. Zo zijn we Aardig Onderweg!