Veiligheid

Reizigers snel, comfortabel én veilig op de plaats van bestemming brengen. Daar draait alles om bij de RET. Elke dag staan zo'n 750 medewerkers klaar voor uw veilige en ontspannen reis. Dat gebeurt door servicegerichtheid en – waar nodig – de-escalatie voorop te stellen. Daarnaast krijgen RET-medewerkers goede trainingen, wordt nauw samengewerkt met de gemeente en politie en gebruiken we diverse technologieën, zoals metropoortjes, bodycams en cameratoezicht.

Mensenwerk

Veiligheid is mensenwerk. Er zijn nogal wat medewerkers betrokken bij uw veilige vervoer. Dat zijn niet alleen de buschauffeurs, tram- en metrobestuurders. Maar ook alle toezichthouders, zoals controleurs, conducteurs, surveillanten en beheerders van de metrostations. Zij hebben allemaal een belangrijke rol bij de beleving van veiligheid op de stations, bij de haltes en in de voertuigen en zijn daardoor onmisbaar.

We helpen reizigers op weg met actuele informatie. Via onze eigen medewerkers, maar ook via bijvoorbeeld internet en beeldschermen in de voertuigen. We trainen onze professionals jaarlijks, zodat ze ook in lastige situaties service met een glimlach kunnen verlenen – en zich waar nodig effectief kunnen verweren. En voor reizigers met angst voor de metro verzorgen we de cursus ‘Ontspannen reizen’.

Aanpak incidenten

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt, ook in de late, stille uren. Zo’n 6.000 camera’s op stations en in alle voertuigen helpen om toezicht te houden. De RET registreert en analyseert incidenten met behulp van een informatiesysteem. Daardoor worden gericht maatregelen genomen, bijvoorbeeld het inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) op locaties waar veel zwartrijders instappen. Naast conducteurs op de tram houden ook OV-surveillanten toezicht in de metro. Al die maatregelen helpen. Het gemiddelde percentage zwartrijders in de bussen, trams en metro’s van de RET is hierdoor al jaren structureel minder dan 1%.

Samenwerking

Als bedrijf dat nauw betrokken is bij de stad en regio Rotterdam, gebruiken we onze voelsprieten voor wat er in de omgeving leeft. Er is een gerichte samenwerking met gemeenten, OM en politie. Scholen krijgen gastlessen, en er zijn trainingen voor mensen die angst hebben om met de metro te reizen. Op de E-lijn wordt samengewerkt met de Haagse vervoerder HTM. En op feestdagen en bij evenementen is er extra personeel, zodat het vervoer op rolletjes blijft lopen. We luisteren naar u, doen regelmatig onderzoek en brengen verbeteringen aan. Kortom, er wordt hard gewerkt om u zich veilig te laten voelen. Zo zijn we Aardig Onderweg!