Privacy klantenpanel

Als deelnemer aan het RET-klantenpanel geeft u ons (RET N.V.) toestemming om uw gegevens op te slaan en om u te benaderen voor deelname aan onderzoeken. Die onderzoeken hebben te maken met RET en openbaar vervoer. Het doel daarvan is om onze dienstverlening te monitoren, verbeteren en bij te sturen. Wij proberen u met het klantenpanel niets te verkopen of aan te prijzen. We garanderen dat wij u niet misleiden over de aard van de onderzoeken of het gebruik van de resultaten ervan.

Deelname aan het RET-klantenpanel is geheel vrijblijvend. Er is geen enkele verplichting om de vragenlijsten in te vullen. U kunt zich op elk moment afmelden. Wij verwijderen daarna uw e-mailadres.

Uw gegevens en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden blijven anoniem. Uw gegevens en antwoorden worden niet gebruikt voor verkoopdoeleinden en niet doorgegeven aan derden. U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan uw verzoek.

Het technische beheer van het RET-klantenpanel en de technische uitvoering van de onderzoeken onder panelleden worden verzorgd door onze verwerker MWM2 B.V., Overtoom 60-62 IV, 1054 HK Amsterdam. Met MWM2 B.V. heeft de RET afspraken gemaakt over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u hiertoe een verzoek indienen via klantenservice@ret.nl. Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvangt u een bericht.

Klachten over de wijze waarop de RET met uw gegevens of uw rechten is omgegaan, kunt u melden bij de Functionaris Gegevensbescherming van de RET via privacy@ret.nl. Komt u er dan alsnog niet uit, dan kunt hiervan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.