Skip to content

Privacy klantenpanel

Als deelnemer aan het RET Klantenpanel geef je RET N.V. toestemming om je gegevens op te slaan en om je te benaderen voor deelname aan onderzoeken. Die onderzoeken hebben te maken met de RET en openbaar vervoer. Het doel daarvan is om de dienstverlening te monitoren, verbeteren en bij te sturen. De RET zal je via het klantenpanel niets verkopen of aanprijzen, en garandeert dat je niet wordt misleid over de aard van de onderzoeken of het gebruik van de resultaten ervan.

Deelname aan het RET Klantenpanel is geheel vrijblijvend. Er is geen enkele verplichting om de vragenlijsten in te vullen. Je kunt zich op elk moment afmelden. Dan wordt je e-mailadres uit het bestand verwijderd.

Je gegevens en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je antwoorden blijven anoniem. Je gegevens en antwoorden worden niet gebruikt voor verkoopdoeleinden en niet doorgegeven aan derden. Je hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of (een deel van) je antwoorden kan worden vernietigd. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zul er gehoor worden gegeven aan je verzoek.

Het technische beheer van het RET-klantenpanel en de technische uitvoering van de onderzoeken onder panelleden worden verzorgd door verwerker MWM2 B.V., Overtoom 60-62 IV, 1054 HK Amsterdam. Met MWM2 B.V. heeft de RET afspraken gemaakt over de wijze waarop met je gegevens wordt omgegaan.

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken, kun je hiertoe een verzoek indienen via klantenservice@ret.nl. Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvang je een bericht.

Klachten over de wijze waarop de RET met je gegevens of je rechten is omgegaan, kun je melden bij de Functionaris Gegevensbescherming van de RET via privacy@ret.nl. Kom je er dan alsnog niet uit, dan kun je hiervan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.