Privacy klantenpanel

Als deelnemer aan het RET-klantenpanel geeft u ons om uw gegevens op te slaan in een database. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek. Het doel daarvan is om onze dienstverlening te monitoren, verbeteren en bijsturen. Wij proberen u met het klantenpanel niets te verkopen of aan te prijzen. We garanderen dat wij u niet misleiden over de aard van de onderzoeken of het gebruik van de resultaten ervan.

Deelname aan het RET-klantenpanel is geheel vrijblijvend. Er is geen enkele verplichting om de vragenlijsten in te vullen. U kunt zich op elk moment afmelden. Wij gebruiken daarna uw e-mailadres niet meer.

Uw gegevens en antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden blijven anoniem. Uw gegevens en antwoorden worden niet gebruikt voor verkoopdoeleinden en niet doorgegeven aan derden. U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan uw verzoek.

Het technische beheer van het RET-klantenpanel en de technische uitvoering van de onderzoeken onder panelleden worden verzorgd door MWM2 B.V., Overtoom 60-62 IV, 1054 HK Amsterdam. De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.

Meer informatie over het privacybeleid van de RET en de Wet bescherming persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.