Skip to content

RET: noodgedwongen besparingen sociale veiligheid

16 juni 2021

Op 24 maart 2021 heeft de MRDH een maatregelenpakket vastgesteld en heeft de RET de opdracht gekregen om onder meer te bezuinigen op sociale veiligheid. ‘Een maatregel die pijn doet en die de RET liever niet zou nemen’, aldus algemeen directeur Maurice Unck. De Ondernemingsraad (OR) van de RET is nu gevraagd om advies uit te brengen over de voorgestelde maatregelen op sociale veiligheid.  

Ingrijpend

Unck: ‘Besparen op sociale veiligheid is een ingrijpende maatregel: de reizigers en de RET-medewerkers moeten zich in ons OV veilig blijven voelen. De RET heeft jarenlang hard gewerkt aan het opbouwen van een veilig OV netwerk waarbij OV-surveillanten, BOA’s, servicemedewerkers, conducteurs en cameratoezicht samen zorgen voor voldoende toezicht en een veilige reis. Dat we nu toch moeten besparen op een deel van dit toezicht valt dan ook zwaar maar is helaas onontkoombaar. Net als in andere branches wordt van het OV gevraagd een deel van de verliezen door corona zelf op te vangen.’

RET-advies bij OR

Afgelopen week heeft de directie van de RET het voorgenomen besluit naar de OR gestuurd: de zogenaamde Adviesaanvraag Herziening Inzet Servicemedewerkers en Medewerkers Toezicht/Conducteurs. De adviesaanvraag omvat minder inzet van conducteurs en servicemedewerkers met zo min mogelijk impact op veiligheid en serviceverlening. Een definitief besluit wordt pas genomen door de directie nadat de Ondernemingsraad (OR) van de RET advies heeft uitgebracht.

Wat staat er in de plannen?

Een groot deel van de tramconducteurs van de RET betreft ingehuurd personeel via Securitas. Met Securitas is onlangs een nieuw contract afgesloten dat per 1 oktober 2021 ingaat en waarbij de RET 30% minder zal inhuren.
In de adviesaanvraag die nu bij de OR ligt, staat dat de inzet van de conducteurs en servicemedewerkers die in dienst zijn van de RET (zoals voorgenomen respectievelijk per 1 oktober 2021 en per 1 januari) verandert:

Minder conducteurs

  • Geen/conducteurs meer op een tweetal tramlijnen (7 en 20).
  • Op lijn 4 en 8 worden mobiele ploegen ingezet.
  • De diensten en roosters veranderen: een dienst begint rond 8.00 uur en diensten wijken af van die van trambestuurders.

Inzet servicemedewerkers

Daarnaast is het plan om de inzet van servicemedewerkers (dit zijn nu teams van de RET die service verlenen binnen het volledige metronetwerk) als volgt aan te passen:

  • Inzet alleen nog in het metrotunnelgebied. Vaste bezetting op de grootste metrostations (Beurs, Zuidplein en Rotterdam Centraal). De diensten beginnen later en eindigen eerder.
  • Diensten voor mobiele teams en aanwezigheid van servicemedewerkers op andere stations vervallen (mobiele calamiteitenteams blijven volledig inzetbaar).

Zodra de OR van de RET haar advies heeft gegeven zal de RET-directie, met inachtneming van het advies, de benodigde vervolgstappen ondernemen om het definitieve bezuinigingsplan uit te rollen.