Skip to content

RET'ers geven les

17 april 2019

RET'ers geven les

Kwaliteitsmedewerker Adrie Nieuwland en servicemedewerker Anita Goncalves (beiden werkzaam bij de afdeling Metro) gaven een gastles over de RET. Dit deden zij aan mensen met een taalachterstand en vond plaats op verzoek van Stichting Vitaal Pendrecht.

Leerlingen reizen veel met ov

"Juist deze groep reist veel met het ov", geeft Adrie aan. "Maar ze wisten nog niet alles. Met Anita heb ik uitgelegd hoe ze reizen met onze verschillende vervoersmiddelen, hoe de ov-chipkaart werkt en bijvoorbeeld welke kortingen er voor kinderen zijn. En we vertelden wie ze kunnen aanspreken als ze vragen hebben, ook als er spoed is, zoals de AED, de noodrem en de SOS-paal. Een leerling die naast het metrostation woont, was blij verrast te horen dat hij in een noodgeval in zijn straat, ook de AED mag gebruiken."

Goed bevallen

"Het was ontzettend leuk en goed om deze les te geven! Vanuit de stichting, de leerlingen én vanuit de RET is deze gastles goed bevallen. We kregen ook veel vragen uit de zaal, dat is een teken dat het onderwerp ze echt aanspreekt."

En de zaal... dat was een flinke groep van maar liefst 38 mensen. Zij nemen deel aan Taaluniversiteit Pendrecht, veelal omdat zij op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en leren over de taal en typisch Nederlandse zaken.

Taalbarrière niet zo groot

Adrie: "We hoorden dat de meeste gastlessen een uurtje duren, maar nu hebben we de volle 2,5 uur daar gestaan om te vertellen en vragen te beantwoorden. De taalbarrière was niet zo groot als ons vooraf was verteld. En als iemand mij niet snapte of andersom, dan hielpen de taalvrijwilligers. Na afloop mochten we twee complimenten in ontvangst nemen. Iemand vroeg zelfs of ik leraar ben!"

Omdat de gastles van beide kanten goed is bevallen, is de RET gevraagd om na de zomervakantie de gastles aan een nieuwe groep leerlingen te herhalen. Dat gaan we zeker doen.