Skip to content

Consortium met RET zoekt leverancier automatisch rijdende voertuigen Airport-Meijersplein

25 mei 2022

Consortium met RET zoekt leverancier automatisch rijdende voertuigen Airport-Meijersplein

Rotterdam, 25 mei 2022 - Nadat de RET in 2019 met zes andere partijen de intentie uitspraak om een pilot met automatisch vervoer tussen metrostation Meijersplein en Rotterdam The Hague Airport te starten, kwam dit project mede door corona stil te liggen. Inmiddels hebben de partijen de handschoen weer opgepakt en is de selectieprocedure voor een leverancier opnieuw gestart en gepubliceerd op Tenderned.nl. Met het project willen de RET en de consortiumpartners ervaring opdoen met automatisch rijden en alles wat daarbij komt kijken.

De voertuigen gaan een groot deel van de route met passagiers in gemengd verkeer rijden op de openbare weg. De uitgevraagde voertuigen moeten voldoen aan de gestelde (veiligheids)eisen voor een ontheffing of vergunning en een veilige operatie op acceptabele snelheid tussen het overige verkeer. Op de voertuigen zal een steward aanwezig zijn. Zijn of haar rol verschuift gedurende de pilot geleidelijk van bestuurder naar gastheer.

Streven naar exploitatie begin 2024

Als de selectie naar verwachting medio juli afgerond is, volgt de gunningsfase die loopt tot in het eerste kwartaal 2023. Als daar een geschikte leverancier uitkomt, duurt het tot begin 2024 voordat de voertuigen de weg op gaan. Vervolgens neemt gedurende de pilot het niveau van automatisch rijden toe. Na een geslaagde proef is het einddoel dat de automatisch rijdende voertuigen voorzien in het vervoer tussen het vliegveld en metrostation Meijersplein.

In de projectorganisatie wordt Haagse Shuttle de vervoerder en hoofdaannemer. De RET deelt in de kennis en ervaring, maar beperkt zich voor de exploitatie tot het leveren van personeel voor de voertuigen. Gedurende de pilotperiode van minimaal 2 jaar rijden de automatische voertuigen op dit traject parallel aan de lijndienst.