Skip to content

Eerste week verlengde metrolijn B: aantal reizigers boven verwachting, beperkt aantal verstoringen

7 oktober 2019

Prestatie eerste week goed ten opzichte van ramingen

In eerdere ramingen ging de RET uit van een ‘ingroeimodel’ waarbij binnen drie jaar de 16 duizend in- en uitstappers per werkdag uit de NS-tijd met 40 procent zou groeien. In de eerste week zit het aantal in- en uitstappers al boven deze groei. Maar Unck is voorzichtig met het duiden van deze cijfers: “Allerlei tijdelijke effecten kunnen hierin een rol spelen, zoals het weer, de tijd van het jaar en het feit dat omwonenden de nieuwe lijn willen uitproberen.”

Het sentiment op social media en op de website waar reizigers hun feedback kunnen geven, is grotendeels positief. Het aantal reizigers dat op de website een korte enquête heeft ingevuld, is met ruim vijftig nog vrij beperkt en daarmee nog niet representatief. Zij waarderen het nieuwe traject gemiddeld met een 8,3. Als verbeterpunt kwam onder meer naar voren dat reizigers graag meer fietsenrekken zien bij Maassluis Steendijkpolder. Op social media kwam naar voren dat reizigers op sommige plekken gladheid ervaren als de perrons nat zijn en dat de abri’s bij regen en wind onvoldoende beschutting bieden. Daarnaast klonk soms nog frustratie door over de vertraagde ombouw van het traject en kwamen er klachten binnen over een lift op Schiedam Nieuwland die niet functioneerde.

Aantal verstoringen beperkt

Het aantal verstoringen in de eerste week was beperkt. Per dag was er sprake van een aantal kleine verstoringen van de dienstregeling. Deze leidden meestal tot beperkte vertraging en in één geval tot rituitval. De verstoringen waren ruim binnen het uur verholpen. Op het gebied van punctualiteit voldeed de RET in de eerste week dan ook ruim aan de concessie-eisen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).*

Een aandachtspunt is dat op sommige momenten de beveiligingssoftware de snelheid ten onrechte automatisch naar beneden aanpast. Dit wordt op dit moment nog handmatig gereset, zodat de metro weer op de gewenste snelheid kan rijden. Dat werkt: er zijn de eerste dagen geen vertragingen opgetreden ten gevolge van deze situatie. Deze tijdelijke situatie heeft geen impact op de veiligheid.

Aanpak verbeterpunten

Op korte termijn volgt een nieuwe software release waarmee het probleem van de automatische verlagingen van de snelheid opgelost wordt. Verder is de verstoring van de lift bij Nieuwland inmiddels verholpen en wordt de gladheid op de perrons binnenkort aangepakt. Eventuele aanpassing van de abri’s vraagt wat meer tijd en het uitbreiden van de fietscapaciteit bij Steendijkpolder valt onder de bevoegdheid van de gemeente. De RET gaat hierover in gesprek met de gemeente Maassluis.

* Op het gebied van punctualiteit zijn alleen de cijfers van maandag tot en met donderdag meegenomen, de rest wordt nog verwerkt. Binnen de concessie met de MRDH maakt de RET afspraken over het percentage van de ritten dat op tijd rijdt.