EIB verstrekt voordelige lening van 115 miljoen voor zero emissie

1 oktober 2019

EIB verstrekt voordelige lening van 115 miljoen voor zero emissie

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van EUR 115 miljoen getekend met openbaarvervoersmaatschappij RET uit Rotterdam, en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Hiermee zal de RET nieuwe elektrische en diesel-hybride bussen aanschaffen, oplaadpunten aanleggen, alsmede een aantal tram- en metrosporen vernieuwen. Eerder financierde de Europese Investeringsbank met RET al de metrostellen die op de onlangs geopende Hoekse Lijn van Rotterdam naar Hoek van Holland rijden.

De financiering wordt mogelijk gemaakt door een financieringsinstrument onder de Connecting Europe Facility (CEF) en met steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Daarnaast ontvangt de RET ook nog een Europese subsidie voor de investeringen in de elektrische bussen en de bijbehorende laadinfrastructuur onder de Connecting Europe Facility.

Europees Commissaris voor Transport, Violeta Bulc, zei: “We zijn blij dat we via het investeringsplan voor Europa de inspanningen van Rotterdam om het openbaar vervoer duurzamer te maken kunnen ondersteunen. De stad is een voorbeeld voor de rest van Europa wat betreft de overgang naar emissiearme mobiliteit.”

Vicepresident Vazil Hudak van de EIB stelde: “Rotterdam loopt voorop met haar strategie om over te schakelen op volledig emissieloze voertuigen, waarbij dit een belangrijke stap voorwaarts is. De EIB is blij te kunnen bijdragen aan modern, comfortabel vervoer voor alle Rotterdammers, die ook nog een zal zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad.”

De RET implementeert een strategie waarbij Rotterdam versneld gaat voldoen aan de Nederlandse doelstelling dat in 2030 alle bussen emissieloos rijden. Specifiek zal de EIB-lening gebruikt worden voor de aanschaf van 105 elektrische bussen en 103 diesel-hybride bussen. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in het installeren van oplaadfaciliteiten voor de elektrische bussen, zowel in de depots (32 oplaadpunten) als langs de route van de bussen (17 oplaadpunten). Tenslotte zal de RET ook een zeventigtal locaties de sporen van zowel de trams als de metrolijnen vernieuwen.

“We zijn blij dat we met deze lening onze kapitaallasten zo laag mogelijk kunnen houden, doordat we profiteren van de lage rente van de EIB. In de komende jaren betalen we de lening stapsgewijs terug vanuit onze opbrengsten, zoals kaartverkoop en exploitatiesubsidies. Hiermee voldoen we tevens aan onze doelstelling om de kosten voor de reiziger zo laag mogelijk te houden”, voegde Frank Hoevenaars, CFO van RET, toe.

De EIB heeft de 28 EU-Lidstaten als eigenaar en garantie, daardoor kan ze zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. Dit rentevoordeel geeft de Bank door aan de projecten die bij haar lenen, omdat de EIB geen winstoogmerk heeft maar alleen haar kosten hoeft te dekken. Zo betaalt de RET dus ook minder aan renteaflossingen en profiteert ze bovendien van een looptijd van 15 jaar.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit 4,66% van de aandelen - en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU. De EIB maakte in de afgelopen vijf jaar bijna EUR 2 miljard beschikbaar voor transportprojecten in Nederland, onder meer voor de NS, KLM, de Afsluitdijk en de Blankenburgverbinding.

De RET is het openbaarvervoersbedrijf in de regio Rotterdam. De RET brengt dagelijks 600 duizend mensen van A naar B. Hoewel trams en metro's al op stroom rijden, zet het bedrijf zet vol in op verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarin speelt de overgang naar zero-emissie busvervoer een belangrijke rol. Andere elementen van de verduurzaming zijn de inkoop van regionaal opgewekte stroom en het plaatsen van zonnepanelen op de eigen gebouwen.