Skip to content

Jaarverslag RET 2018: groei metro zet door

18 april 2019

Jaarverslag RET 2018: groei metro zet door

In 2018 nam het aantal afgelegde reizigerskilometers op het metronetwerk van de RET met 3,2% toe, wederom meer dan de 2% waar in de concessie mee gerekend wordt. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “We zien dat de groei doorzet en verwachten dat ook in de toekomst. Dat komt door verstedelijking en door de ambities van overheden om meer mensen in en om de stad het OV in te krijgen.” Om de groeiende reizigersstromen aan te kunnen én om reizigers ook in de toekomst een goed product te bieden, is de komende tijd een schaalsprong in het OV in de MRDH nodig, aldus Unck.

Samen met gemeenten en opdrachtgever MRDH, zoekt de RET constant naar oplossingen om de groei in goede banen te leiden. Op de korte termijn lukt dat nog met een aantal relatief eenvoudige maatregelen. Unck: “We rijden al extra spitsritten op de E-lijn en gaan daar nog meer aan toevoegen na de aanleg van een keerspoor bij Pijnacker Zuid. Zo kunnen we op het drukste stuk van de E-lijn de frequentie in de spits verdubbelen van elke 10 naar elke 5 minuten. Ook gaan we extra metro’s bijkopen om de frequentie op alle lijnen in het stadshart verder te verhogen.”

OV moet nog aantrekkelijker worden

Maar ook mét die maatregelen komt de capaciteit binnen tien jaar onder druk te staan. Unck: “Reizigers laten staan vanwege de drukte is het laatste wat we willen. Sterker nog: ons aanbod moet juist nog aantrekkelijker worden als je mensen wil verleiden om in en rond de stad het OV te pakken. We willen de klantwaardering, nu een 7,8, dan ook omhoog trekken naar de 8.”

Om het aanbod te verbeteren, is het komende decennium een schaalsprong in het OV in de regio nodig, waar zowel de gemeente als de MRDH voor pleiten. De RET kan die schaalsprong helpen realiseren. Onderdeel daarvan is automatisering van het metronetwerk, waardoor de frequenties nog verder omhoog kunnen. Daarnaast kan OV op een nieuwe Oeververbinding het oostelijke deel van Rotterdam-Zuid beter ontsluiten en ligt er potentie om de spoorlijn tussen Dordrecht en Den Haag te verbeteren met hogere frequenties en meer stations – en op de langere termijn een metrolijn.

Highlights uit het jaarverslag:

De highlights uit het jaarverslag 2018 van de RET zijn: 

  • De groei in reizigerskilometers van tram, bus en metro gezamenlijk lag op 2,7%.
  • De klanttevredenheid lag op een 7,8. Dat is hoger dan de 7,7 in 2017. 
  • Financiën: het nettoresultaat is € 5,6 miljoen. De opbrengsten uit kaartverkoop bedroegen € 196 miljoen, een stijging van € 8 miljoen ten opzichte van 2017. Overige inkomsten (een combinatie van o.a. exploitatiebijdragen en werken die de RET in opdracht van derde partijen uitvoert): € 271 miljoen. 
  • Duurzaamheid: in 2018 bestelde de RET 55 volledig elektrische bussen, 103 dieselhybride bussen en 40 dieselbussen. In deze bussen kunnen reizigers zodra zij rijden (december 2019) met de pinpas en de barcode-app betalen. Hiermee is de RET aardig onderweg naar volledig zero emissie busvervoer in 2030. Met de introductie van de nieuwe bussen start ook de nieuwe busconcessie, die van eind 2019 tot eind 2034 loopt. 
  • De Hoekse Lijn liep opnieuw vertraging op, een tegenvaller voor reizigers die daardoor langer met het vervangend busvervoer moeten reizen – en ook voor alle andere betrokkenen. In samenspraak met de gemeente Rotterdam biedt de RET reizigers saldo- en abonnementskorting en zijn er regelmatig sympathie-acties om het wachten te verzachten. 
  • Veiligheid in het vervoer: ook in 2018 zijn de cijfers op het gebied van zwartrijden nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal incidenten is gedaald. Dit laat zien dat het veiligheidsbouwwerk bestaande uit OV-surveillanten, BOA’s, conducteurs en servicemedewerkers metro solide is. 
  • Nieuwe manieren van betalen en MaaS: de RET is druk bezig om het mogelijk te maken reizigers nieuwe manieren van betalen aan te bieden. Zo is in 2018 betalen met de mobiele barcode gelanceerd. Eenvoudiger betalen is ook de opmaat naar MaaS-oplossingen die het de reiziger makkelijker te maken om een reis met verschillende modaliteiten in één keer te plannen en te boeken.
  • Centrale werkplaats Kleiweg: eind 2018 is de centrale werkplaats van de RET op de Kleiweg opgeleverd, waar het grote onderhoud van metro’s en trams vanaf 2019 plaatsvindt. Het is een strategische keuze om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. 

Jaarverslag inzien

Het hele jaarverslag staat vanaf 6.30 op http://retjaarverslag.nl.