Skip to content

Kleine bussen gaan uit voorzorg uit de roulatie

17 augustus 2020

Op basis van het TNO-onderzoek dat in opdracht van OV-NL is uitgevoerd naar kuchschermen, hebben wij besloten om al onze buurtbussen, STOPenGO-bussen en andere kleine bussen vooralsnog stil te zetten. Dat doen wij uit voorzorg.

In de betreffende kleine bussen zaten de chauffeurs goed afgeschermd en gold net als in het overige OV de mondkapjesplicht. Uit het TNO-onderzoek komt echter naar voren dat er om te bepalen of hiermee afdoende bescherming wordt geboden voor buurtbussen aanvullend onderzoek nodig is.

Hoewel er geen gevallen van besmetting bekend zijn in onze kleine bussen, stoppen deze uit voorzorg met rijden.

Het gaat dus niet om de grote bussen, daarvoor heeft TNO aangetoond dat kuchschermen effectief zijn.