Skip to content

Nieuw maatregelenpakket biedt RET stevige basis om op voort te bouwen

15 november 2023

Nieuw maatregelenpakket biedt RET stevige basis om op voort te bouwen

Vandaag is de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BcVA) van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) akkoord gegaan met afspraken over sterk OV in de metropoolregio en de financiële toekomst van de RET. Ook heeft de gemeente Rotterdam toegezegd het eigen vermogen van de RET te versterken. Daarnaast neemt de RET zelf maatregelen voor een effectievere bedrijfsvoering. De MRDH plannen liggen op 15 december bij het algemeen bestuur van de MRDH voor ter definitieve besluitvorming.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “De gemeente Rotterdam en de MRDH leveren met dit pakket een stevige bijdrage aan goed OV in de metropoolregio en robuust herstel van de RET. Ook als RET dragen wij bij. Hiermee bieden we reizigers en collega’s duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid. We leggen de basis om de komende jaren door te bouwen aan een gezond, groeiend bedrijf waar mensen graag werken en reizigers graag gebruik van maken.”

Oorzaak van de financiële situatie

Met de coronacrisis, de Oekraïneoorlog en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt kreeg de RET de afgelopen jaren forse tegenslagen te verwerken.

  • De coronacrisis en bijbehorende terugslag in reizigersaantallen maakte de financiële afspraken met de MRDH onhoudbaar. Die afspraak rekende met ononderbroken groei van het aantal reizigers. Daaraan was een jaarlijkse daling van de subsidie gekoppeld. De RET groeit inmiddels weer, en zal dat ook blijven doen, maar het gat dat ontstaan is door de onderbreking ten gevolge van corona zullen we niet inlopen.
  • De Oekraïneoorlog zorgde voor stevige kostenstijgingen bij de RET. In 2023 ging de energierekening drie keer over de kop. Daarnaast liepen de kosten van assets en arbeid op. Waar andere sectoren compensatie kregen voor de gestegen energieprijzen, bleef deze steun voor het OV uit.

Bijdrage van de RET

Naast de substantiële bijdragen van MDRH en gemeente Rotterdam is er ook voor de RET werk aan de winkel. In het maatregelenpakket is onder meer een nieuw model voor toezicht en handhaving op de tram opgenomen, waarmee tegen lagere kosten hetzelfde veiligheidsniveau geboden kan worden. De RET werkt de plannen daarvoor in 2024 uit. Ook wordt het busnet aangepast. Daarnaast blijft het voor de RET een belangrijke opgave om het ziekteverzuim omlaag te krijgen, meer personeel te werven en kosten te beheersen.

Rust om de blik vooruit te richten

Nu er duidelijke afspraken zijn, kan de RET de blik weer vooruit richten. Medewerkers kunnen weer met een gerust hart aan boord stappen en reizigers weten weer waar ze aan toe zijn. Dit biedt ook de nieuwe algemeen directeur die in 2024 zal starten, een goed fundament om op voort te bouwen.