Skip to content

Nieuwe concessieafspraken MRDH en RET

14 november 2019

Nieuwe concessieafspraken MRDH en RET

De RET heeft een aantal nieuwe concessieafspraken over tram en metro gemaakt met opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) . Zo is de in februari 2018 gemaakte afspraak over de Hoekse Lijn nog eens bevestigd: de RET investeert 27,5 miljoen euro in de Hoekse Lijn en de railconcessie wordt verlengd met vier jaar tot 2030 (was 2026).

Ook zijn afspraken gemaakt om de ondernemingsprikkel bij de RET te vergroten. Tot nu kwamen de reizigersopbrengsten boven de 2,5% groei ten goede aan de MRDH. Met de nieuwe opbrengstenverdeling geldt de volgende verdeling: zijn de reizigersopbrengsten hoger dan 2% dan gaat daarvan 75% naar de RET en 25% naar de MRDH. Dat maakt het voor de RET extra interessant om te investeren in beter OV voor de reizigers.