Skip to content

RET blij met hoogwaardig OV over nieuwe oeververbinding

28 september 2022

RET blij met hoogwaardig OV over nieuwe oeververbinding

Gisteren bracht het Rotterdamse college van B&W naar buiten voor een brug te gaan als nieuwe oeververbinding. De RET is blij dat de gemeente heeft gekozen voor een nieuwe hoogwaardige railverbinding die een belangrijke nieuwe levensader tussen Noord en Zuid kan worden.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Wij hebben altijd gezegd dat ons ideale plaatje een metrotunnel zou zijn. Maar we begrijpen ook dat het college te maken heeft met een politieke en financiële realiteit. We zijn blij dat hoogwaardig ov een belangrijk ingrediënt is bij deze nieuwe oeververbinding. Samen gaan we er alles aan doen om er een goed ingepaste, hoogwaardige verbinding van te maken die het bestaande netwerk zo goed mogelijk versterkt en een aantrekkelijk alternatief biedt voor automobilisten.”

Nieuwe as die Noord en Zuid verbindt

Belangrijke kenmerken van een hoogwaardige verbinding zijn ruime capaciteit van de voertuigen, hoge frequenties en uitstekende aansluiting op andere ov-verbindingen, deelmobiliteit en P+R-gelegenheid. Daar gaat de RET in het vervolgtraject op inzetten. Zo kan de brug een nieuwe as worden waarlangs steeds meer woningen gebouwd kunnen worden en die verder bijdraagt aan het verbinden van Noord en Zuid.