Skip to content

RET gaat reizigers helpen drukte in te schatten

19 oktober 2020

Rotterdam, 19 oktober 2020 – De RET is gestart met het aanbieden van een drukte-indicator in de reisplanner op RET.nl en in de Real Time App. Met deze service krijgen reizigers inzicht in de verwachte drukte in de voertuigen. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Met de drukte-indicator bedienen we reizigers nu en in de toekomst. Nú doordat deze reizigers helpt drukte te mijden in tijden van corona. En op de langere termijn door bij te dragen aan spreiding van grote reizigersstromen over de dag.”

Met de drukte-indicator krijgen reizigers, op basis van historische gegevens, in de RET Reisplanner en Real Time app een voorspelling van de drukte in het voertuig dat ze willen pakken. Eén poppetje staat voor een rustig voertuig, twee voor een matig druk voertuig en drie voor drukte waarbij het behoorlijk vol zit of reizigers moeten staan.

Uit een recent klantonderzoek van de RET kwam naar voren dat reizigers het op prijs stellen om vooraf te kunnen zien hoe druk het is, in het bijzonder zolang het coronavirus onder ons is. Dat was voor de RET reden om extra prioriteit te geven aan het ontwikkelen van deze dienst.

Zelflerend algoritme testen en verbeteren

De RET heeft de afgelopen tijd samen met 9292 en een aantal andere vervoerders gewerkt aan een zelflerend algoritme dat de drukte voorspelt. Het algoritme maakt onder andere gebruik van historische chipkaartdata. Door het lerende karakter is de verwachting dat de drukte-indicatie steeds secuurder wordt. De komende weken staan in het teken van het evalueren van de voorspelde drukte en de daadwerkelijke drukte.

In deze fase is de service alleen beschikbaar voor bus en tram; later dit jaar wordt daar ook metro aan toegevoegd. Daarnaast worden de invloed van het weer en evenementen in de toekomst meegewogen.

Capaciteit uitbreiden en beter benutten

Op de langere termijn verwacht de RET dat na een tijdelijke dip in reizigersaantallen, de eerdere groei weer zal doorzetten vanwege bevolkingsgroei en verstedelijking. Op de lange termijn zijn deze trends sterker dan de effecten van de coronapandemie. Daarom werkt het bedrijf gelijktijdig op verschillende manieren aan het uitbreiden en slim inzetten van de capaciteit. Andere voorbeelden hiervan zijn testen met een mogelijke nieuwe inrichting voor de metro en onderzoek naar het automatiseren van het metronetwerk, zodat metro’s dichter op elkaar kunnen rijden.

Reiziger eenvoudig reis met meerdere vervoermiddelen aanbieden

Bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van capaciteit en spreiding heeft de RET steeds tot doel om de reiziger een zo goed mogelijke en eenvoudig te plannen reis aan te bieden. Daarbij kijkt de RET ook uitdrukkelijk verder dan het eigen vervoersysteem. Het bedrijf werkt nauw samen met andere vervoersaanbieders, onder meer van elektrische deelscooters en deelfietsen. Daarnaast werkt de RET samen met de stadsvervoerders en de NS aan een platform dat het reizigers mogelijk maakt om een reis met verschillende vervoermiddelen – van taxi tot e-bike - eenvoudig te plannen, boeken en betalen.

Meer weten?

Zie ook de uitleg over de drukte-indicator op de reizigerswebsite van de RET.