Skip to content

RET verwelkomt nieuwe CFO en CHRO

28 mei 2021

RET verwelkomt nieuwe CFO en CHRO

Rotterdam, 28 mei 2021 – De RET, het openbaarvervoerbedrijf in de regio Rotterdam, verwelkomt Hugo Mans als financieel directeur en Angelique Heijnen als CHRO. Maurice Unck, algemeen directeur: “De komende jaren staan voor de RET in het teken van herstel. Dat brengt zowel financieel als in menskracht kansen en uitdagingen met zich mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hugo en Angelique samen met de andere collega’s van de RET zullen bijdragen aan een stevig en goedlopend herstel.”

Hugo Mans (1967) heeft als hands-on financieel directeur naast diverse financiële directie posities meer dan tien jaar eindverantwoordelijkheid gedragen voor omvangrijke en complexe veranderprogramma’s. Dat deed hij onder meer bij de NS en PwC. Hij brengt met zijn achtergrond als econoom en registeraccountant de benodigde kennis mee en als directeur op meerdere domeinen – financiën, inkoop en programmamanagement – kent hij de brede dynamiek van bedrijfsvoering in de mobiliteitssector goed. Dit sluit goed aan bij de invulling van de CFO-rol bij de RET.

Mans treedt op 21 juni in functie als lid van de directie en ziet ernaar uit bij de RET aan de slag te gaan: “De RET is een prachtig, dynamisch bedrijf in de mooiste stad van Nederland. De RET staat voor duurzaamheid en innovatie op het gebied van mobiliteit. Voor de hele regio is het van belang dat de RET goed herstelt van de coronacrisis en daarna door kan groeien om de mobiliteitsuitdagingen van de regio succesvol in te vullen. Fantastisch om te zien hoe al die RET’ers zich in de coronacrisis staande houden en de reiziger op hen kan vertrouwen. Heel graag ga ik daar mijn steentje aan bijdragen.”

Angelique Heijnen (1968) treedt met ingang van 1 juni toe tot het directieteam van de RET. Ze gaat het voortouw nemen in dossiers als duurzame inzetbaarheid, leiderschap en het zo goed mogelijk faciliteren van de RET-collega’s om hun werk te kunnen doen. Daarmee speelt ze een belangrijke rol in het herstel van de RET van de coronacrisis. Haar jarenlange management- en directie-ervaring in diverse bedrijven in de logistieke, maritieme, technische en vervoerssector, helpen haar daarbij en sluiten goed aan bij de invulling van de CHRO-rol.

Heijnen: “Het zijn de mensen die het doen. Petje af hoe alle medewerkers – ook in deze impactvolle pandemie – ervoor zorgen dat reizigers kunnen rekenen op een veilige, schone en comfortabele reis. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, vraagt veerkracht en eigenaarschap. Ik zie ernaar uit om, samen met de mensen van P&O, het management, de OR en alle andere RET-collega’s hieraan te mogen bijdragen!”

Hugo Mans en Angelique Heijnen nemen het stokje over van Frank Hoevenaars en Toos Dankers, die beiden na een jarenlange loopbaan bij de RET een nieuwe stap hebben gezet. Maurice Unck: “Ook langs deze weg wil ik Frank en Toos graag bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en veel succes wensen in hun nieuwe rollen.”