Skip to content

RET ziet in Regeerakkoord aanknopingspunten voor verbetering OV

15 december 2021

RET ziet in Regeerakkoord aanknopingspunten voor verbetering OV

De stadsvervoerders GVB, HTM en RET, zien positieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer in het nieuwe Regeerakkoord. Met betalen naar gebruik en investeringen in overstaphubs zet het nieuwe kabinet goede stappen naar flexibel vervoer. Dit komt het openbaar vervoer en de modal shift in stedelijk gebied ten goede. De stadsvervoerders zijn ook te spreken over het feit dat het kabinet de woningbouwopgave en openbaar vervoer voor het eerst expliciet aan elkaar koppelt en daar 7,5 miljard voor de komende tien jaar voor reserveert. Het laat zien dat Den Haag de urgentie ziet op dit vraagstuk en inziet dat de inwoners van de toekomst ook de reizigers van de toekomst zijn. 

Deel van de gelden voor beheer en onderhoud naar de BDU

Ook zijn de drie OV-bedrijven te spreken over het feit dat er structureel geld wordt uitgetrokken voor beheer en onderhoud. We gaan ervan uit dat met een deel van het de genoemde 1,25 miljard per jaar ook de BDU (Brede Doel Uitkering) opgehoogd zal worden. Op die manier keert na jarenlang bezuinigen de balans terug tussen de beschikbare bedragen voor exploitatie, beheer, onderhoud en investeringen enerzijds en de reizigersgroei anderzijds. 

 

Samen werken aan concrete projecten

Hoe de 7,5 miljard voor de ontsluiting van de 14 zogenaamde woondealgebieden besteed wordt, is nog onduidelijk, waardoor we ook nog niet volledig kunnen taxeren of het voldoende is om de ambities in onze vervoergebieden te realiseren. Het is nu aan de landelijke en regionale overheden om samen met ons als vervoerders de noodzakelijke investeringen ook daadwerkelijk te doen.

 

Hierbij denken we in ieder geval aan de Oeververbinding en versterking van de metrocapaciteit in Rotterdam, de opwaardering van de Oude Lijn tussen Dordrecht en Leiden, de sluiting van de kleine metroring in Amsterdam, het verlengen van de Noord/Zuidlijn en de Konings- Leyenburgcorridor in Den Haag. We staan klaar om de handschoen samen op te pakken om zo de reiziger van de toekomst goed te bedienen.