Skip to content

Statement scootmobielen: regels zijn er voor de veiligheid van reizigers, reacties begrijpelijk

28 mei 2024

Statement scootmobielen: regels zijn er voor de veiligheid van reizigers, reacties begrijpelijk

De afgelopen dagen is er vanuit verschillende hoeken commentaar gekomen op het scootmobielenbeleid van de RET in de tram. De reacties varieerden van begripvol tot verbolgen. Dit toont aan hoe gevoelig dit onderwerp is en dat begrijpen wij volkomen.

Als openbaar vervoerder werken we hard aan de toegankelijkheid van onze haltes, stations en voertuigen. We streven ernaar om het openbaar vervoer er zo veel mogelijk voor en van iedereen te laten zijn. Daarin werken we nauw samen met andere vervoerders, consumentenorganisaties en overheden. Samen met hen stellen we ook richtlijnen op. Daarbij staat veiligheid voor alle reizigers uiteraard voorop.

Behoefte aan duidelijkheid over reisregels

De afgelopen tijd zijn er veel verschillende voertuigen bijgekomen, zoals fatbikes en steps. Ook zien we reizigers grote strandspullen, zoals surfplanken, meenemen naar Hoek van Holland. Op verzoek van de medewerkers die hier dagelijks mee te maken krijgen, hebben we alle geldende regels daarom recent intern nog eens onder de aandacht gebracht.

De reisregels, waaronder die voor scootmobielen, zijn gebaseerd op de Vervoervoorwaarden stad- en streekvervoer die door alle stads- en streekvervoerders in Nederland gehanteerd worden. Deze voorwaarden zijn al jaren van kracht en tot stand gekomen in samenwerking met de consumentenorganisaties. Het gevolg van deze afspraken is dat grotere scootmobielen niet mee mogen met de tram. Die regel is er om de veiligheid van reizigers te waarborgen en blijft het uitgangspunt.

Bij het nog eens vertalen van de vervoervoorwaarden naar de RET- reisregels hebben we wel een fout gemaakt. In de reisregels stond dat alleen opvouwbare scootmobielen mee mogen in de tram. Daar had moeten staan: er mogen alleen scootmobielen mee die binnen de maximale afmetingen vallen: 120 cm lang, 70 cm breed, 109 cm hoog. Dat is echt iets anders en dat heeft natuurlijk tot verwarring en ongemak geleid, extern en intern. Dat betreuren wij zeer, de omschrijving passen wij aan.

Regels in de praktijk

Voor de medewerkers die dagelijks met reizigers contact hebben, zijn de reisregels, en specifiek de regel voor de scootmobiel, soms lastig te handhaven. Wij kunnen niet elke overtreding van de huisregels voorkomen en we lopen niet met een meetlint op zak. Daarnaast spelen er ook andere belangen, zoals het doorrijden om vertraging te voorkomen, en kan een situatie vragen om een maatwerk keuze. Het is aan de collega’s ter plaatse, die het beste zicht hebben op de situatie, om deze belangen af te wegen, zonodig in overleg met de verkeersleiding.

We zullen intern natuurlijk ook helder en intensiever communiceren over de huisregels en hoe die toe te passen.