Skip to content

Herinstructie voldoend onderricht persoon stroomrail (VOP-stroomrail)

De RET biedt een herinstructie opleiding aan voor de voldoend onderricht persoon stroomrail. Deze opleiding dient iedere twee jaar behaald te worden om werkzaam te kunnen blijven als VOP-stroomrail in het RET-werkgebied.

De VOP-stroomrail verricht werkzaamheden in de nabijheid van de stroomrail. Hierbij gaat het om het aantonen van spanningsloosheid volgens een vastgestelde procedure en het aanbrengen van de kortsluitmiddelen. De functie van de VOP-stroomrail heeft als doel om een veilige werkplek te creëren en te verzekeren dat er geen kans meer is op elektrocutiegevaar.

Opleidingsduur: 4 uur.

De opleidingsmiddag vindt plaats van 13.00u tot 17.00u.

Inhoud: De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel.

Theorie

De middag start met een herhaling van de algemene theorie en het doornemen van (vernieuwde) wetten en regelgeving. Het theorie-onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk theorie-examen.

Praktijk

Het praktijkgedeelte vindt plaats op een gedeelte van de metrobaan waar er geoefend kan worden met twee typen stroomrail. In tweetallen worden de werkzaamheden van een VOP-stroomrail in de praktijk gebracht en beoordeeld door de opleider.

Eisen: Voorafgaand aan de herinstructie opleiding moet de deelnemer de opleiding tot VOP-stroomrail van RailAlert behaald hebben. Deze opleiding wordt aangeboden door RailCenter.

https://www.railcenteropleidingen.nl/opleidingen.php?action=view&Opleiding_Id=2227

Examinering: Zowel de deelnemer als de opleider bevestigen aan het eind van de dag dat de deelnemer geschikt is om zijn werk als VOP-stroomrail te kunnen uitvoeren door dit vast te leggen en beide te ondertekenen.

 Kwalificatie: Na het goed doorlopen van de herinstructie is de deelnemer voor twee jaar gekwalificeerd voor de rol van VOP-stroomrail. Deze kwalificatie wordt bijgeschreven op de REV-pas.

Deelnemersgroep: 5- 10 personen per opleidingsgroep.

Kosten per deelnemer (vanaf 2024): 126 euro (excl. BTW).

Locatie: Remise ’s Gravenweg. Nautastraat 2, 3065 SP Rotterdam

Inschrijven: Iedere laatste donderdag van de maand vindt er een opleiding plaats (indien er voldoende inschrijvingen zijn). Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar opleidingsloket-techniek@ret.nl

Algemene voorwaarden

Een deelnemer kan een opleiding kosteloos annuleren tot een termijn van 25 dagen. Bij annulering ná deze termijn zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen.
Bij annulering binnen 24 uur voor de start van de opleiding of het niet komen opdagen tijdens de opleiding wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Een annulering van de opleiding kan ook kosteloos worden opgevangen door een andere collega voor deze plek aan te melden die aan de eisen voor deelname voldoet. Dit moet minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven.

RET behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een opleiding te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.