Privacyregels

Bij sommige formulieren vraagt de RET om uw persoonsgegevens. De gegevens die u invult op deze formulieren gebruikt de RET uitsluitend om uw vragen te beantwoorden of om u informatie toe te zenden. De RET gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw gegevens om en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Klikgedrag

De RET verzamelt statistiekgegevens over het gebruik van deze website. Deze gegevens gebruikt de RET om te zien hoeveel bezoekers de RET-website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het meest worden bezocht, welke informatie het vaakst wordt gedownload, etc. Op deze manier kunnen wij de dienstverlening via de website verder verbeteren. Het statistiekprogramma verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers.

Cookies

Veel websites, zo ook de RET-website, maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf worden opgeslagen. Cookies verzenden geen persoonlijke gegevens van bezoekers. Ze worden gebruikt om het gebruik van websites te versnellen. Door de instellingen van uw browser te veranderen, kunt u het gebruik van cookies toestaan of verhinderen.

Websites van derden

Op de RET-website staan links naar websites van andere bedrijven en instellingen. Elk bedrijf of instelling stelt zijn eigen privacybeleid vast. Het RET-privacybeleid is alleen van toepassing op de RET-website en is niet van toepassing op andere websites. 

Wijzigingen

De RET behoudt zich het recht voor om indien nodig deze tekst te wijzigen. De wijzigingen zullen altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.