Skip to content

Toestemming bij werkzaamheden of activiteiten op/in/boven/naast of onder het spoor

Het is verboden om in het beperkingengebied van de lokale spoorweg werkzaamheden uit te (laten) voeren of zaken te plaatsen. Het beperkingengebied kunt u raadplegen via deze link.

De lokale spoorweg bestaat onder meer uit spoor, bovenleidingsysteem inclusief masten, onderstations, kasten, kabels en seinen t.b.v. spoorbeveiliging.

Voor werkzaamheden op/in/boven/naast of onder de lokale spoorweg, die een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, moet toestemming worden gevraagd aan de beheerder van het lokaal spoor. In de regio Rijnmond + het deel van Randstadrail binnen de gemeente Pijnacker Nootdorp is RET de beheerder van het spoor. Het aanvragen van toestemming geldt ook voor particulieren.

Werkzaamheden waarvoor toestemming nodig is conform ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ artikel 9.47 en 9.48:

  1. het verrichten van werkzaamheden, bijvoorbeeld:
  • snoeien of rooien van bomen;
  • onderhoud van wegverharding;
  • werken met steiger of hoogwerker.
  1. het bouwen of in stand houden van bouwwerken, het aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen van werken die geen bouwwerken zijn en het plaatsen of in stand houden van andere objecten, bijvoorbeeld:
  • hijs- en graafwerkzaamheden;
  • het plaatsen of onderhouden van zaken als vaste voorwerpen, zoals gebouwen, overige bouwwerken, kabels en/of leidingen, schutting of hekwerk, beplantingen e.d. Ook het laten groeien van bomen of gewassen valt hieronder;
  • het storten van vaste stoffen of vloeistoffen;
  • het plaatsen van standplaatsen/kraampjes en of afzetten van het spoor ten behoeve van evenementen.

Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Toestemming kan verkregen worden door het aanvragen van een Omgevingsvergunning bij MRDH - zie Procedure aanvraag vergunning.