Skip to content

Kopopleiding lwb-metro RET/HTM werkgebied

Vul de basiskennis van de lwb-, llv- en vhp-metro aan met alle bijzonderheden van het lokaalspoor van de RET en/of de HTM in onze kopopleiding. Een verplichte aanvulling wanneer er als lwb-, llv- of vhp-metro gewerkt gaat worden in het werkgebied van de RET en/of HTM. Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer dan ook volledig op de hoogte van ons exploitatiegebied en het Reglement Metro.

Opleidingsduur:

  • RET werkgebied: 1 dag
  • HTM werkgebied: halve dag

Inhoud: In deze opleiding maakt de deelnemer kennis met het Reglement Metro en alle bijzonderheden op het lokaalspoor van de RET en/of de HTM. Denk hierbij aan overwegen en overpaden of de bruggen op de Hoekse Lijn. Na een korte introductie, gaat de deelnemer direct de baan op en worden alle belangrijke aspecten in de praktijk toegelicht en beoefend. 

Eisen: In het bezit zijn van een geldige landelijke certificering voor lwb/llv-metro door railAlert (te behalen via de basisopleiding RET). Deze basisopleiding duurt minimaal 3 dagen en 5 tot 10 nachten.

Vanaf 1 september 2020 is een Digitaal Veiligheidspaspoort voor Metro (DVP) verplicht voor iedereen die zich op de metrobaan begeeft. In het bezit zijn van een geldige DVP-pas Metro met de bijbehorende trainingen voor het veilig werken langs het spoor of de metrobaan (vanaf september 2020) is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding(en). Ook dient iedere deelnemer een bruikbare DVP-app op zijn smartphone beschikbaar te hebben. De DVP-pas kan behaald worden via railAlert.

Let op! Wij verwachten dat je als deelnemer in bezit bent van een geldige DVP-metropas voor toegang tot de metrobaan voorafgaand aan de start van de opleiding. Wij accepteren geen dagpas.

Psychologische keuring

  • Eenmalige keuring niveau lwb/llv-metro
  • Psychologische keuring op niveau veiligheidspersoon (max. vier jaar geldig)

Medische keuring

  • Medische keuring op niveau veiligheidspersoon(max. vier jaar geldig)

Minimaal 18 jaar oud en een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Onderzoeken: De opleiding bevat een digitaal theorie-examen dat tijdens de opleiding wordt afgenomen in Rotterdam (of in Den Haag na afstemming). Een praktijkbeoordeling is ook onderdeel van de opleiding.

Kwalificaties: Na het behalen van de kopopleiding is de deelnemer voor drie jaar gekwalificeerd voor de rol van lwb-, llv-, en vhp-metro in het RET- en/of HTM-werkgebied. Deze kwalificatie wordt bijgeschreven op de REV-pas (in het geval van het HTM-werkgebied zal de kwalificatie worden bijgeschreven op de pas van de HTM). 

Deelnemersgroep: 6 personen per opleidingsgroep

Kosten per deelnemer*:

  • RET: 789,00 euro (excl. BTW)
  • HTM: 649,00 euro (excl. BTW)

Geldigheid en herinstructie**: De geldigheid van de kwalificatie(s) is drie jaar. Herinstructie vindt plaats via een e-learning en digitaal examen op locatie.

Kosten per deelnemer:

  • RET: 422,00 euro (excl. BTW)
  • HTM: 323,00 euro (excl. BTW)

Voor meer informatie over de opleiding neem contact op met opleidingsloket-techniek@ret.nl.

De voorwaarden voor deelname aan de herinstructie zijn gelijk aan de eisen zoals beschreven onder het kopje 'eisen bij de opleiding'. In het bezit zijn van een geldige DVP-metro en geldige keuringen is vereist. Wij accepteren geen DVP dagpas. 

* Als de basis- en kopopleiding beide bij de RET gevolgd worden, geldt er een combinatiekorting.
*De kosten worden voorafgaand aan de opleiding gefactureerd en dienen voor de start van de eerste opleidingsdag voldaan te zijn.
** De herinstructie opleiding kan enkel gevolgd worden voordat de huidige kwalificatie verloopt. Na het verlopen van de kwalificatiedatum moet de volledige opleiding opnieuw gevolgd worden.

Algemene voorwaarden

Een deelnemer kan een opleiding kosteloos annuleren tot een termijn van 25 dagen. Bij annulering ná deze termijn zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen.
Bij annulering binnen 24 uur voor de start van de opleiding of het niet komen opdagen tijdens de opleiding wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Een annulering van de opleiding kan ook kosteloos worden opgevangen door een andere collega voor deze plek aan te melden die aan de eisen voor deelname voldoet. Dit moet minimaal 48 uur van tevoren worden doorgegeven.

RET behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers een opleiding te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten.